Skip to main content
Skip table of contents

Poznámky k vydaniu verzie 2.20.2 pre Windows

Verzia softvéru a dátum vydania

Programovací softvér Niko Home Control, verzia 2.20.2 pre Windows. Tento softvér sa používa na programovanie novej inštalácie Niko Home Control II alebo na prispôsobenie existujúcej inštalácie 2.x.

Dátum vydania  

Táto aktualizácia je poskytovaná ako automatická aktualizácia programovacieho softvéru po spustení a takisto je možné si ju stiahnuť z webstránky spoločnosti Niko.

Systémové požiadavky 

 • Odporúča sa min. 4 GB RAM
 • Kompatibilné s operačným systémom Windows 10 a novšími verziami. Odporúčame inštalovať všetky oficiálne aktualizácie OS Windows.
 • Minimálne rozlíšenie obrazovky: 1366 x 768. Programovací softvér zobrazí výstražné hlásenie, ak ho otvoríte na obrazovke s nižším rozlíšením.
 • Aplikácia pre iPady a iPhony vyžaduje iOS verzie 14.0 alebo vyššej. Aplikácia pre Android vyžaduje verziu 9.0 alebo vyššiu.

Kedy použiť túto aktualizáciu?

Spoločnosť Niko dôrazne odporúča aktualizovať všetky elektroinštalácie Niko Home Control II na túto verziu, aby bolo zaručené správne fungovanie elektroinštalácie. Odporúčame aktualizovať hlavne vtedy, ak elektroinštalácia potrebuje jednu z nasledujúcich funkcií alebo opravených chýb.

Nové funkcie

V porovnaní s verziou 2.19.1:

 • Programovací softvér:

  • Automatický proces na vytváranie skupín DALI bol vylepšený. Takisto je možné vykonávať manuálne úpravy prostredníctvom nového nástroja DALI Light Experience Optimiser, ktorý bol pridaný na novú kartu „Nástroje“.
  • Odteraz môžete rýchlosť stmievania upraviť v základných akciách. Tento nový parameter je k dispozícii pre väčšinu typov osvetlenia, ktoré sa stmievajú pomocou základnej akcie.
  • Keď sa pripájate na sieť s viacerými inštaláciami Niko Home Control, programovací softvér odteraz zobrazí aj IP adresu každej inštalácie, aby ste si mohli jednoduchšie vybrať príslušnú inštaláciu.
  • Zelenú stavovú LED bezdrôtového smart hubu môžete vypnúť prostredníctvom stránky diagnostiky.
  • Červenú stavovú LED mini detektora a interiérového detektora pohybu môžete vypnúť prostredníctvom nastavení parametrov na zariadení.
  • Inteligentná zástrčka má nový režim „Iba ZAP/VYP“, ktorý môžete použiť na vypínanie a zapínanie zariadení bez merania spotreby elektrickej energie. Toto je predvolený režim pre nové zariadenia, ktorý zabráni prenosu dát v sieti.
  • V prípade, že máte problémy s párovaním Zigbee® zariadení, môžete zadať MAC adresu a inštalačné kód aj manuálne.
  • Poľština už nie je podporovaná, ako nastavený jazyk bude automaticky použitá angličtina.
 • Aplikácia Niko Home:

  • Karta „Energie“ zobrazuje prehľad energetických tokov vo vašej domácnosti v reálnom čase. Zabezpečuje okamžitý prehľad o pomere vyprodukovanej a spotrebovanej energie. Takisto obsahuje zoznam podrobných meraní a históriu.
  • Poľština už nie je podporovaná, ako nastavený jazyk bude automaticky použitá angličtina.
 • Uvedenie Niko Home Control do prevádzky a aktualizácie:

  • Registrovanie inštalácii Niko Home Control II sa vykonáva prostredníctvom aplikácie Niko Home alebo programovacieho softvéru. Nevykonáva sa cez webovú stránku mynikohomecontrol.niko.eu.
  • Po inštalácii verzie 2.20.5: Aktualizácie pre inštaláciu Niko Home Control sa stiahnu a nainštalujú automaticky, keď budú k dispozícii. Automatické aktualizácie môžete zapnúť alebo vypnúť v programovacom softvéri (prostredníctvom ponuky Informačný panel > Globálne nastavenia) alebo v aplikácii Niko Home (prostredníctvom ponuky Všeobecné informácie > Informácie o inštalácii).
 • Pripojené služby:

  • Kompatibilita s autonabíjačkou Easee.
 • Podpora pre nový produkt:

  • Podpora pre tlačidlá s LED a senzormi komfortu (xxx-5220X and xxx-52921) v programovacom softvéri. Odteraz je možné v aplikácii Niko Home a na jednotke Digital black zobraziť nielen teplotu, ale aj vlhkosť v miestnosti. Takisto môžete odteraz používať hodnoty teploty a vlhkosti ako vstupy pre podmienky a režimy. Tento hardvér bude dostupný od marca 2024.

Oprava chýb

V porovnaní s verziou 2.20.1:

 • Aplikácia Niko Home:

  • Oprava problému v aktualizácii softvéru Niko Home Control 2.20.1, ktorý ovplyvňuje niektoré systémy ovládania svetiel DALI a zabraňuje zapnutiu niektorých svetiel.

V porovnaní s verziou 2.19.1:

 • Aplikácia Niko Home:

  • Ak je možné, pristupovať do profilu bez hesla, obrazovka na zadanie hesla sa nezobrazí.
  • Aplikácia Niko Home už viac nezlyháva počas upravovania solárneho režimu inštalácii Niko Home Control, ktoré sú prepojené aj na klimatizáciu Daikin.
  • Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na autonabíjačke sa spustil poruchový režim, ak bola vypnutá prostredníctvom aplikácie Niko Home.
 • Programovací softvér:

  • K inštalácii Niko Home Control môžete pripojiť aj zariadenia SMA s 9-miestnym sériovým číslom.
  • Bola opravená chyba týkajúca sa opätovnej aktivácie profilov prostredníctvom informačného panelu alebo programovacieho softvéru.

Ako nainštalovať?

Ak inštalujete softvér prvýkrát:

Stiahnite si softvér z webovej stránky Niko.

Rozbaľte súbor .zip, dostanete 4 súbory:

 1. README.txt: tento súbor obsahuje pokyny na inštaláciu
 2. dmg súbor:
  1. Inštalácia programu sa začne ihneď po otvorení tohto súboru (postupujte podľa krokov na obrazovke)
  2. Ak je počítač pripojený na internet, softvér navrhne stiahnutie najnovšej verzie, ak je k dispozícii. Odporúčame vždy používať najnovšiu verziu, pretože bude obsahovať najnovšie funkcie a opravy chýb.
 3. NikoTouch2OS.zip sk NikoTouch3OS.zip:
  1. Tieto súbory sú potrebné na aktiváciu dotykovej obrazovky každej generácie (550-20101) alebo tretej generácie (550-20102). Tieto dotykové obrazovky poznáte podľa prítomnosti portu USB v dolnej časti obrazovky. Iné dotykové obrazovky sa nemôžu použiť pri inštalácii Niko Home Control II.
  2. Za žiadnych okolností tento súbor nerozbaľujte.
  3. Skopírujte súbor zip na prázdny USB kľúč. Pri vyberaní USB kľúča z PC so systémom Windows použite voľbu „bezpečne odstrániť hardvér“.
  4. Pripojte USB kľúč do USB portu v dolnej časti dotykového displeja a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Dotykový displej automaticky rozpozná správny súbor zip a spustí aktualizáciu.
  5. Neskoršie aktualizácie sa nainštalujú automaticky. Vyžaduje sa aktívne pripojenie na internet.

Ak ste nainštalovali predchádzajúci softvér 2.x:

 1. Uistite sa, že váš počítač má aktívne pripojenie na internet.
 2. V počítači otvorte nainštalovaný programovací softvér. Softvér oznamuje, že je k dispozícii nová verzia. Potvrďte, že chcete aktualizovať.
 3. Ak programovací softvér oznamuje, že pre connected controller je k dispozícii aktualizácia, vykonajte túto aktualizáciu.
 4. (Ak ste toto upozornenie nedostali, znamená to, že váš počítač sa ešte nepripojil ku connected controller. Zatvorte softvér a pripojte počítač ku connected controller. Znova otvorte programovací softvér. Uvidíte aktualizáciu. pre connected controller a môžete ju vykonať).
 5. Softvér potvrdí, že vaša inštalácia je aktuálna.
 6. Ak máte dotykovú obrazovku 550-20102, táto dotyková obrazovka tiež indikuje, že je k dispozícii aktualizácia. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite a nainštalujte aktualizáciu. Potrebujete iba aktívne pripojenie k internetu (pri aktualizácii sa už nevyžaduje kľúč USB, ako pri prvej aktualizácii na Niko Home Control II). Dotykový displej 550-20101 sa musí aktualizovať pomocou USB kľúča podľa vyššie uvedeného postupu.

Varovania a známe problémy

 • Digital black:
 • Digital black 230V nemôže byť použité ako termostat. Iba Digital black 24V v kombinácii s modulom pre kúrenie/chladenie alebo spínacím modulom (kat. č. 550-00103 alebo 550-00106) naprogramovaným pre elektrické kúrenie podporuje túto funkciu.
 • Kalibrovanie teplotnej odchýlky je potrebné nastaviť v aplikácii, aby bolo možné skoordinovať nameranú teplotu s aktuálnou teplotou izby.
 • Prepojenie zariadenia Digital black na vašu wifi sieť môže zlyhať na routeroch Netgear Orbi RBR50. 
  Najnovšie aktuality Wi-Fi prístupových bodov Ubiquiti Unifi môžu zablokovať uvedenie vášho zariadenia Digital black do prevádzky. Deaktivujte nastavenia DPI na Unifi, aby ste mohli uviesť do prevádzky vaše zariadenie Digital black.
 • Zariadenie Digital black môže občas prejsť do stavu čiernej obrazovky. Vypnite a zapnite zariadenie Digital black alebo ho reštartujte pomocou spodného resetovacieho kolíka, aby ste ho odblokovali.
 • Menšie problémy v režimoch s prechodnými stavmi a nesprávnym zarovnaním textu.
 • Ak používate bezdrôtové komponenty v elektroinštalácii Niko Home Control pre zbernicovú kabeláž, na jednu elektroinštaláciu môžete použiť presne jedno rozhranie Easywave. Vyberte si USB RF rozhranie (410-000999) alebo Niko Home Control RF rozhranie Easywave (550-00610).

 • Neúplný prehľad možných zobrazení LED na spätnú väzbu na konfiguračnej stránke siete wifi na smart hube.
 • V niektorých výnimočných prípadoch sa smart stmievač pre Niko Home Control (na tradičnú kabeláž) môže prepnúť do režimu poruchy. Stlačením tlačidla MIN. ÚROVEŇ STMIEVANIA vyriešite problém.
 • Pre každú novú elektroinštaláciu vytvorte nový programovací súbor. Neodporúčame opakovane použiť programovací súbor, ktorý ste predtým adresovali a nahrali na inú podobnú elektroinštaláciu. Môže sa stať, že nová elektroinštalácia nebude fungovať.
 • Vždy, keď do elektroinštalácie nahráte programovanie (nastavenia), musíte sa znovu prihlásiť do aplikácie Niko Home Control.
 • Predtým, ako si zmeníte heslo, odhláste sa zo všetkých mobilných zariadení a dotykových obrazoviek.
 • Na mobilnom iOS zariadení zapnite mobilné dáta aj Wi-Fi a ubezpečte sa, že batéria je dostatočne nabitá. Takto máte istotu, že nezmeškáte žiaden hovor z vonkajšej video jednotky. Tento problém by sa mohol vyskytnúť, ak je aktivovaný režim šetrenia energie.
 • Môže to trvať až 15 minút, kým sa všetky dotykové obrazovky alebo mobilné zariadenia znovu pripoja na elektroinštaláciu po nahratí nastavení, reštarte elektroinštalácie alebo výpadku napájania (dokonca aj vtedy, keď zariadenie uvádza iný stav). Správne fungovanie týchto zariadení môže byť zaručené iba potom, ako skončí doba čakania.
 • Nahrávanie aj aktualizovanie sa dá vykonať prostredníctvom káblového a bezdrôtového spojenia medzi PC a elektroinštaláciou. My však odporúčame použiť káblové spojenie, pretože je stabilnejšie a bezpečnejšie.
 • Pravidelne si ukladajte nastavenia, aby ste neprišli o údaje.
 • Môže to trvať až minútu, kým na záložke adresovania bude načítaná vonkajšia video jednotka.
 • Svetelné obvody použité v akciách ovládaných detektorom pohybu nesmú byť použité v iných akciách. Mohlo by to spôsobiť nechcené správanie.
 • História energetických údajov sa zmaže, ak vymeníte ovládač alebo energetický modul.
 • Kontaktujte služby zákazníkom od spoločnosti Niko, ak chcete vymeniť rozhranie HVAC v existujúcej elektroinštalácii.
 • Odstráňte všetky pridelené spotrebiče Velux alebo Reynaers z modulu, ak chcete zmeniť ich polohu. Potom ich nanovo priraďte do novej polohy na module.
 • Po zoskupení (zrušení zoskupenia) reproduktorov alebo implementácii aktualizácie firmvéru budete automaticky odhlásený z aplikácie.
 • Stránka diagnostiky nezobrazuje údaje z analógového snímača.
 • Stránka diagnostiky zobrazuje len stav prvého kanála viackanálového modulu.
 • Bezdrôtový detektor pohybu Zigbee® neumožňuje nastavenie citlivosti.
 • Bezdrôtový detektor pohybu Zigbee® neumožňuje vypnúť hodnotu oneskorenia v prípade detekcie neprítomnosti (iba 10 s).
 • Vo veľmi špecifickom prípade sa môže dotyková obrazovka v režime klávesnice zablokovať. Problém sa vyrieši odpojením a následným zapojením do siete.
 • Wireless bridge v súčasnosti nepodporuje hydraulický systém podlahového vykurovania/chladenia Danfoss Icon.

 • Vaillant: keď nastavíte režim vykurovacieho programu na "manuálny", musíte počkať aspoň jednu minútu, kým bude možné nastaviť teplotu.
 • Vaillant: when you see a red dot after activation, please restart your Niko Home Control installation.
 • Ak sa aplikácia Niko Home aktualizuje po inštalácii aplikácie Niko Home Control, vaše pripojené ovládače motorov nebudú fungovať.

Užitočné informácie

 • Tento softvér sa používa na naprogramovanie elektroinštalácie Niko Home Control II. Softvér je kompatibilný s modulom connected controller a bezdrôtovým Smart Hub a všetkými výrobkami, ktoré patria do produktového radu Niko Home Control v čase uvedenia tohto výrobku na trh, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Aby bolo možné pomocou tohto softvéru naprogramovať modul connected controller, je potrebné ho najskôr aktualizovať. Akonáhle bude počítač prepojený s elektroinštaláciou Niko Home Control, programovací softvér vyzve na aktualizovanie modulu connected controller. Aktualizuje len elektroinštalácie Niko Home Control II. Konvertovanie existujúcich elektroinštalácii Niko Home Control je konečné a ešte nie je podporované touto verziou. Zostávajúce Niko Home Control moduly budú aktualizované až po úplnom dokončení programovania a jeho nahratí do elektroinštalácie.
 • Niko Home Control elektroinštalácie, ktoré boli naprogramované pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control verzia 1.x, si nevyžadujú úpravy alebo aktualizáciu. Softvér 1.x a aplikácie budú i naďalej podporované a budú dostupné pre programovanie a údržbu už existujúcich elektroinštalácií. Konvertovanie týchto elektroinštalácií ešte nie je podporované.
 • Každá elektroinštalácia musí byť zaregistrovaná s MAC adresou a sériovým číslom modulu connected controller alebo bezdrôtovom Smart Hub (pozrite si: Zaregistrujte svoju inštaláciu). Budete potrebovať e-mailové adresy a heslo, ktoré boli použité pri registrácii na ovládanie elektroinštalácie prostredníctvom mobilných zariadení a na zobrazenie údajov o spotrebe energií na dotykových obrazovkách. Okrem toho budete pre obe aplikácie potrebovať zapnuté pripojenie na internet.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.