Skip to main content
Skip table of contents

Poznámky k vydaniu verzie 2.13.4 pre Windows pre displeja 2 a 3

Verzia softvéru a dátum vydania

Programovací softvér Niko Home Control, verzia 2.13.4 pre Windows. 

Túto aktualizáciu potrebujete, ak chcete používať dotykovú obrazovku druhej (550-20101) alebo tretej (550-20102) generácie v inštalácii Niko Home Control. 

Dátum vydania  

Táto aktualizácia je poskytovaná ako automatická aktualizácia programovacieho softvéru po spustení a takisto je možné si ju stiahnuť z webstránky spoločnosti Niko.

Systémové požiadavky 

  • Odporúča sa min. 4 GB RAM
  • Kompatibilné s operačným systémom Windows 10 a novšími verziami. Odporúčame inštalovať všetky oficiálne aktualizácie OS Windows.
  • Minimálne rozlíšenie obrazovky: 1366 x 768. Programovací softvér zobrazí výstražné hlásenie, ak ho otvoríte na obrazovke s nižším rozlíšením.

Kedy použiť túto aktualizáciu?

Spoločnosť Niko dôrazne odporúča aktualizovať všetky elektroinštalácie Niko Home Control II na túto verziu, aby bolo zaručené správne fungovanie elektroinštalácie. Odporúčame aktualizovať hlavne vtedy, ak elektroinštalácia potrebuje jednu z nasledujúcich funkcií alebo opravených chýb.

Nové funkcie

V porovnaní s verziou 2.13.3:

  • Dostupnosť nového operačného systému, ktorý podporuje zvukový kodek

Oprava chýb

V porovnaní s verziou 2.13.3:

  • Oprava chyby pre možné zlyhanie dotykovej obrazovky 3 v inštaláciách, ktoré zahŕňajú analógovú vonkajšiu video jednotku SO-596-01

Ako nainštalovať?

Stiahnite si softvér zo stránky spoločnosti Niko.

Rozbaľte súbor TouchOSBundle_2.13.4.zip, aby ste získali ďalšie dva ZIP súbory (jeden pre každú generáciu dotykovej obrazovky).
Skopírujte oba ZIP súbory na prázdny FAT32 naformátovaný USB kľúč a vložte USB kľúč do USB portu v spodnej časti dotykovej obrazovky.
Po tejto aktualizácii vaša dotyková obrazovka už nebude fungovať v inštalácii Niko Home Control I.

Varovania a známe problémy

  • V niektorých zariadeniach je potrebné po aktualizácii znova vybrať uložené obľúbené položky

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.