Skip to main content
Skip table of contents

Poznámky k vydaniu verzie 2.15.4 pre Windows

Verzia softvéru a dátum vydania

Programovací softvér Niko Home Control, verzia 2.15.4 pre Windows. Tento softvér sa používa na programovanie (nastavenie) novej elektroinštalácie Niko Home Control II alebo na upravenie už existujúcej elektroinštalácie 2.x.

Dátum vydania  

Táto aktualizácia je poskytovaná ako automatická aktualizácia programovacieho softvéru po spustení a takisto je možné si ju stiahnuť z webstránky spoločnosti Niko.

Systémové požiadavky 

 • Odporúča sa min. 4 GB RAM
 • Kompatibilné s operačným systémom Windows 10 a novšími verziami. Odporúčame inštalovať všetky oficiálne aktualizácie OS Windows.
 • Minimálne rozlíšenie obrazovky: 1366 x 768. Programovací softvér zobrazí výstražné hlásenie, ak ho otvoríte na obrazovke s nižším rozlíšením.

Kedy použiť túto aktualizáciu?

Spoločnosť Niko dôrazne odporúča aktualizovať všetky elektroinštalácie Niko Home Control II na túto verziu, aby bolo zaručené správne fungovanie elektroinštalácie. Odporúčame aktualizovať hlavne vtedy, ak elektroinštalácia potrebuje jednu z nasledujúcich funkcií alebo opravených chýb.

Oprava chýb

V porovnaní s verziou 2.15.1:

 • Oprava nefungujúceho solárneho režimu po inštalácii najnovšej aktualizácie

Ako nainštalovať?

Ak inštalujete softvér po prvýkrát:

Stiahnite si softvér zo  stránky spoločnosti Niko.

Rozbaľte súbor NikoProgramInstallerWIN-v2.15.4.zip. Získate 4 súbory:

 1. README.txt: tento súbor obsahuje pokyny k inštalácii
 2. exe súbor:
  1. Inštalácia programu sa spustí okamžite po otvorení tohto súboru (postupujte podľa krokov na obrazovke)
  2. Ak je váš počítač pripojený na internet, softvér navrhne stiahnutie novšej verzie, ak je k dispozícii. Odporúčame vždy použiť najnovšiu verziu, pretože bude obsahovať najnovšie funkcie a opravené chyby.
 3. NikoTouch2OS.zip a NikoTouch3OS.zip:
  1. Tieto súbory sú potrebné na aktivovanie každej dotykovej obrazovky druhej (550-20101) alebo tretej generácie (550-20102). Tieto dotykové obrazovky rozpoznáte podľa USB portu na spodnej strane obrazovky. V elektroinštalácii Niko Home Control II nie je možné použiť iné dotykové obrazovky.
  2. Tento súbor za žiadnych okolností nerozbaľujte.
  3. Skopírujte zip súbor na prázdny FAT32 naformátovaný USB kľúč. Pri vyberaní USB kľúča z počítača s operačným systémom Windows vždy použite možnosť „bezpečne odstrániť hardvér“.
  4. Zapojte USB kľúč do USB portu v spodnej časti dotykovej obrazovky a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Dotyková obrazovka automaticky rozpozná správny ZIP súbor a spustí aktualizáciu.
  5. Neskoršie aktualizácie sa nainštalujú automaticky. Vyžaduje sa aktívne pripojenie na internet.

Ak ste nainštalovali predchádzajúci softvér 2.x:

 1. Uistite, že počítač je riadne pripojený na internet.
 2. Otvorte programovací softvér nainštalovaný na vašom počítači. Softvér indikuje, že je k dispozícii nová verzia. Potvrďte, že chcete aktualizovať softvér.
 3. Ak programovací softvér indikuje, že k dispozícii je aktualizácia pre modul connected controller, prosím, nainštalujte túto aktualizáciu.
 4. (Ak ste na toto neboli upozornený, znamená to, že počítač sa ešte nepripojil na connected controller. Zatvorte softvér a pripojte počítač k modulu connected controller. Znovu otvorte programovací softvér. Teraz už uvidíte aktualizáciu modulu connected controller a môžete ju aj vykonať.)
 5. Softvér potvrdí, že máte aktuálnu verziu elektroinštalácie.
 6. Ak máte dotykovú obrazovku 550-20102, táto bude takisto indikovať, že je k dispozícii aktualizácia. Postupujte podľa krokov uvedených na obrazovke, aby ste stiahli a nainštalovali aktualizáciu. Potrebujete len aktívne pripojenie na internet (aktualizácia už nepotrebuje USB kľúč ako pri prvej aktualizácii na Niko Home Control II). Dotykovú obrazovku 550-20101 musíte aktualizovať pomocou USB kľúča a podľa vyššie uvedeného postupu.

Varovania a známe problémy

 • Digital black:
 • Digital black 230V nemôže byť použité ako termostat. Iba Digital black 24V v kombinácii s modulom pre kúrenie/chladenie alebo spínacím modulom (kat. č. 550-00103 alebo 550-00106) naprogramovaným pre elektrické kúrenie podporuje túto funkciu.
 • Kalibrovanie teplotnej odchýlky je potrebné nastaviť v aplikácii, aby bolo možné skoordinovať nameranú teplotu s aktuálnou teplotou izby.
 • Prepojenie zariadenia Digital black na vašu wifi sieť môže zlyhať na routeroch Netgear Orbi RBR50.
  Najnovšie aktuality Wi-Fi prístupových bodov Ubiquiti Unifi môžu zablokovať uvedenie vášho zariadenia Digital black do prevádzky. Deaktivujte nastavenia DPI na Unifi, aby ste mohli uviesť do prevádzky vaše zariadenie Digital black.
 • Zariadenie Digital black môže občas prejsť do stavu čiernej obrazovky. Vypnite a zapnite zariadenie Digital black alebo ho reštartujte pomocou spodného resetovacieho kolíka, aby ste ho odblokovali.
 • Menšie problémy v režimoch s prechodnými stavmi a nesprávnym zarovnaním textu.
 • Ak používate bezdrôtové komponenty v elektroinštalácii Niko Home Control pre zbernicovú kabeláž, na jednu elektroinštaláciu môžete použiť presne jedno rozhranie Easywave. Vyberte si USB RF rozhranie (410-000999) alebo Niko Home Control RF rozhranie Easywave (550-00610).
 • Neúplný prehľad možných zobrazení LED na spätnú väzbu na konfiguračnej stránke siete wifi na smart hube.
 • V niektorých výnimočných prípadoch sa smart stmievač pre Niko Home Control (na tradičnú kabeláž) môže prepnúť do režimu poruchy. Stlačením tlačidla MIN. ÚROVEŇ STMIEVANIA vyriešite problém.
 • Pre každú novú elektroinštaláciu vytvorte nový programovací súbor. Neodporúčame opakovane použiť programovací súbor, ktorý ste predtým adresovali a nahrali na inú podobnú elektroinštaláciu. Môže to spôsobiť, že nová elektroinštalácia nebude fungovať.
 • Vždy, keď do elektroinštalácie nahráte programovanie (nastavenia), musíte sa znovu prihlásiť do aplikácie Niko Home Control.
 • Pred tým, ako si na registračnej webstránke  https://mynikohomecontrol.niko.eu. zmeníte heslo, odhláste sa zo všetkých mobilných zariadení a dotykových obrazoviek.
 • Na mobilnom iOS zariadení zapnite mobilné dáta aj wifi a ubezpečte sa, že batéria je dostatočne nabitá. Takto máte istotu, že nezmeškáte žiaden hovor z vonkajšej video jednotky. Tento problém by sa mohol vyskytnúť, ak je aktivovaný režim šetrenia energie.
 • Môže to trvať až 15 minút, kým sa všetky dotykové obrazovky alebo mobilné zariadenia znovu pripoja na elektroinštaláciu po nahraní nastavení, reštarte elektroinštalácie alebo výpadku napájania (dokonca aj vtedy, keď zariadenie uvádza iný stav). Správne fungovanie týchto zariadení môže byť zaručené iba po tom, ako skončí doba čakania.
 • Nahrávanie aj aktualizovanie sa dá vykonať prostredníctvom káblového a bezdrôtového spojenia medzi PC a elektroinštaláciou. My však odporúčame použiť káblové spojenie, pretože je stabilnejšie a bezpečnejšie.
 • Pravidelne si ukladajte a zálohujte nastavenia, aby ste neprišli o údaje.
 • Môže to trvať až minútu, kým sa na karte adresovania načíta vonkajšia video jednotka.
 • Svetelné obvody použité v akciách ovládaných detektorom pohybu nesmú byť použité v iných akciách. Mohlo by to spôsobiť nechcené správanie.
 • História energetických údajov sa zmaže, ak vymeníte ovládač alebo energetický modul.
 • Kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Niko, ak chcete vymeniť rozhranie HVAC (vzduchotechnika) v už existujúcej elektroinštalácii.
 • Odstráňte všetky priradené Velux alebo Reynaers spotrebiče z modulu, ak ich chcete premiestniť. Potom ich znovu priraďte s už novou pozíciou na module.
 • Po vy-/priradení audio reproduktorov alebo nainštalovaní aktualizácie pre firmvér reproduktorov budete automaticky odhlásený z aplikácie.
 • Stránka diagnostiky nezobrazuje údaje analógového snímača.
 • Stránka diagnostiky zobrazuje len stav prvého kanála viackanálového modulu.
 • Bezdrôtový detektor pohybu, Zigbee® neumožňuje nastavenie citlivosti.
 • Bezdrôtový detektor pohybu, Zigbee® neumožňuje vypnúť hodnotu oneskorenia v prípade detekcie neprítomnosti (iba 10 s).
 • Vo veľmi špecifickom prípade sa môže dotyková obrazovka zablokovať v režime klávesnice. Tento problém vyriešite resetovaním cez odpojenie napájania.

Užitočné informácie

 • Tento softvér sa používa na naprogramovanie  elektroinštalácie Niko Home Control II. Softvér je kompatibilný s modulom connected controller a bezdrôtovým smart hub a všetkými výrobkami, ktoré patria do produktového radu Niko Home Control v čase uvedenia tohto výrobku na trh, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Aby bolo možné pomocou tohto softvéru naprogramovať modul connected controller, je potrebné ho najskôr aktualizovať. Hneď ako bude počítač prepojený s elektroinštaláciou Niko Home Control, programovací softvér vyzve na aktualizovanie modulu connected controller. Aktualizuje len elektroinštalácie Niko Home Control II. Konvertovanie existujúcich elektroinštalácií Niko Home Control je konečné a ešte nie je podporované touto verziou. Zostávajúce Niko Home Control moduly budú aktualizované až po úplnom dokončení programovania a jeho nahratí do elektroinštalácie.
 • Niko Home Control elektroinštalácie, ktoré boli naprogramované pomocou  programovacieho softvéru Niko Home Control verzia 1.x, si nevyžadujú úpravy alebo aktualizáciu. Softvér a aplikácie 1.x budú aj naďalej podporované a budú dostupné pre programovanie a údržbu už existujúcich elektroinštalácií. Konvertovanie týchto elektroinštalácií ešte nie je podporované.
 • Každá elektroinštalácia musí byťzaregistrovaná na registračnej webstránke spoločnosti Niko  https://mynikohomecontrol.niko.eu s MAC adresou a sériovým číslom modulu connected controller alebo bezdrôtového smart hub. Budete potrebovať e-mailovú adresu a heslo, ktoré boli použité pri registrácii, aby bolo možné ovládať elektroinštaláciu prostredníctvom mobilných zariadení a tiež na zobrazenie údajov o spotrebe energií na dotykových obrazovkách. Okrem toho budete pre obe aplikácie potrebovať aktívne pripojenie na internet.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.