Skip to main content
Skip table of contents

Poznámky k vydaniu verzie 2.8.1 pre Mac

Verzia softvéru a dátum vydania

Programovací softvér Niko Home Control, verzia 2.8.1 pre Mac OS (64 bitový). Tento softvér sa používa na programovanie novej inštalácie Niko Home Control II alebo na prispôsobenie existujúcej inštalácie 2.x.

Dátum vydania  

Táto aktualizácia sa poskytuje ako automatická aktualizácia programovacieho softvéru pri spustení a dá sa tiež stiahnuť z webovej stránky Niko.

Systémové požiadavky 

 • Odporúča sa min. 4 GB RAM
 • Kompatibilné s  operačným systémom Mac OS 10.11 a novšími verziami
 • Minimálne rozlíšenie obrazovky: 1366 x 768. Programovací softvér zobrazí výstražné hlásenie, ak ho otvoríte na obrazovke s nižším rozlíšením.

Kedy by ste ho mali používať?

Spoločnosť Niko dôrazne odporúča aktualizovať všetky elektroinštalácie Niko Home Control II na túto verziu, aby bolo zaručené správne fungovanie elektroinštalácie. Odporúčame aktualizovať hlavne vtedy, ak si elektroinštalácia vyžaduje jednu z nasledujúcich funkcií alebo opravených chýb:

Nové funkcie

V porovnaní s verziou 2.7.4:

 • Podpora pre nové produkty:
  • Digital black, smart prispôsobiteľná ovládacia obrazovka pre Niko Home Control, 24 V (550-18000 a 550-18001):
   • Vrátane funkcie zónového termostatu po pripojení na Niko Home Control modul pre kúrenie/chladenie (kat. č. 550-00150) alebo spínací modul (kat. č. 550-00103 alebo 550-00106) naprogramované pre elektrické kúrenie
   • Vrátane nových ovládačov v používateľskom rozhraní (UI) od značiek Reynaers a Velux
  • Digital black, smart prispôsobiteľná ovládacia obrazovka pre Niko Home Control, 230 V (551-18000 a 551-18001):
   • Vrátane nových ovládačov v používateľskom rozhraní (UI) od značiek Reynaers a Velux
 • Podporuje Zigbee® opakovacie zariadenia tretích strán: možnosť použiť pripojené Zigbee® zariadenie ako router
 • Riadenie spotreby energií:
  • Niko Home Control pre tradičnú kabeláž
   • Kompatibilné s digitálnym meračom (dostupné pre Holandsko a Belgicko)
   • Inteligentné upozornenia na spotrebu energií v domácnosti a na spotrebičoch 24 hodín denne
   • Solárny režim: zvýšenie vlastnej spotreby prepnutím spotrebičov v prípade nadmernej produkcie
 • Aplikácia Niko Home:
  • Všeobecné informácie o kúrení, chladení, ventilácii, ohrievaní vody cez API
  • Ovládače značiek Reynaers a Velux
  • Upravenie usporiadanie miestností
  • Onboarding (zavedenie) a používanie virtuálnych výstupov

Opravené chyby

V porovnaní s verziou 2.7.4:

 • Opravené chyby na zlepšenie výkonu a stability.

Ak inštalujete softvér prvýkrát:

Stiahnite si softvér z webovej stránky Niko.

Rozbaľte súbor NikoProgramInstallerMAC-v2.8.1.zip, dostanete 4 súbory:

 1. README.txt: tento súbor obsahuje pokyny na inštaláciu
 2. NHC-2.8.11774-release.dmg:
  1. Inštalácia programu sa začne ihneď po otvorení tohto súboru (postupujte podľa krokov na obrazovke)
  2. Ak je počítač pripojený na internet, softvér navrhne stiahnutie najnovšej verzie, ak je k dispozícii. Odporúčame vždy používať najnovšiu verziu, pretože bude obsahovať najnovšie funkcie a opravy chýb.
 3. NikoTouch2OS-v4.2.5.1.10885.zip sk NikoTouch3OS-v4.2.5.1.10885.zip:
  1. Tieto súbory sú potrebné na aktiváciu dotykovej obrazovky každej generácie (550-20101) alebo tretej generácie (550-20102). Tieto dotykové obrazovky poznáte podľa prítomnosti portu USB v dolnej časti obrazovky. Iné dotykové obrazovky sa nemôžu použiť pri inštalácii Niko Home Control II.
  2. Za žiadnych okolností tento súbor nerozbaľujte.
  3. Skopírujte súbor zip na prázdny USB kľúč. Pri vyberaní USB kľúča z PC so systémom Windows použite voľbu „bezpečne odstrániť hardvér“.
  4. Pripojte USB kľúč do USB portu v dolnej časti dotykového displeja a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Dotykový displej automaticky rozpozná správny súbor zip a spustí aktualizáciu.
  5. Neskoršie aktualizácie sa nainštalujú automaticky. Vyžaduje sa aktívne pripojenie na internet.

Ak ste nainštalovali predchádzajúci softvér 2.x:

 1. Uistite sa, že váš počítač má aktívne pripojenie na internet.
 2. V počítači otvorte nainštalovaný programovací softvér. Softvér oznamuje, že je k dispozícii nová verzia. Potvrďte, že chcete aktualizovať.
 3. Ak programovací softvér oznamuje, že pre connected controller je k dispozícii aktualizácia, vykonajte túto aktualizáciu.
 4. (Ak ste toto upozornenie nedostali, znamená to, že váš počítač sa ešte nepripojil ku connected controller. Zatvorte softvér a pripojte počítač ku connected controller. Znova otvorte programovací softvér. Uvidíte aktualizáciu. pre connected controller a môžete ju vykonať).
 5. Softvér potvrdí, že vaša inštalácia je aktuálna.
 6. Ak máte dotykovú obrazovku 550-20102, táto dotyková obrazovka tiež indikuje, že je k dispozícii aktualizácia. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite a nainštalujte aktualizáciu. Potrebujete iba aktívne pripojenie k internetu (pri aktualizácii sa už nevyžaduje kľúč USB, ako pri prvej aktualizácii na Niko Home Control II). Dotykový displej 550-20101 sa musí aktualizovať pomocou USB kľúča podľa vyššie uvedeného postupu.

Varovania a známe problémy

 • Digital black:
 • Digital black 230V nemôže byť použité ako termostat. Iba Digital black 24V v kombinácii s modulom pre kúrenie/chladenie alebo spínacím modulom (kat. č. 550-00103 alebo 550-00106) naprogramovaným pre elektrické kúrenie podporuje túto funkciu.
 • Kalibrovanie teplotnej odchýlky je potrebné nastaviť v aplikácii, aby bolo možné skoordinovať nameranú teplotu s aktuálnou teplotou izby.
 • Prepojenie zariadenia Digital black na vašu wifi sieť môže zlyhať na routeroch Netgear Orbi RBR50. Zatiaľ nebolo nahlásené žiadne ďalšie chyby pre iné typy alebo značky routerov.
 • Onboarding až 20 zariadení Digital black môže občas spôsobiť, že aplikácia Niko Home zamrzne. Zatvorte a reštartujte aplikáciu, čím tento problém odstránite.
 • Menšie problémy v režimoch s prechodnými stavmi a nesprávnym zarovnaním textu.
 • Výstupy pripojené na zariadenie Digital black nemôžu byť použité v simulácii prítomnosti
 • Termostat Digital black sa mi nedarí kalibrovať na teplotu -1,0 °C. Keď si túto hodnotu uložím, aplikácia Niko Home zobrazuje hodnotu 21,5 °C. Aplikácia Niko Home zobrazuje nesprávnu hodnotu (21,5 °C), ale zariadenie Digital black túto hodnotu neuplatňuje. Dovtedy sa môžete tomuto problému vyhnúť tak, že si kalibráciu nastavíte na hodnotu -1,1 °C
 • Ak používate bezdrôtové komponenty v elektroinštalácii Niko Home Control pre zbernicovú kabeláž, na jednu elektroinštaláciu môžete použiť presne jedno rozhranie Easywave. Vyberte si USB RF rozhranie (410-000999) alebo Niko Home Control RF rozhranie Easywave (550-00610).
 • Neúplný prehľad možných zobrazení LED na spätnú väzbu na konfiguračnej stránke siete wifi na smart hube.
 • V niektorých výnimočných prípadoch sa smart stmievač pre Niko Home Control (na tradičnú kabeláž) môže prepnúť do režimu poruchy. Stlačením tlačidla MIN. ÚROVEŇ STMIEVANIA vyriešite problém.
 • Pre každú novú elektroinštaláciu vytvorte nový programovací súbor. Neodporúčame opakovane použiť programovací súbor, ktorý ste predtým adresovali a nahrali na inú podobnú elektroinštaláciu. Môže sa stať, že nová elektroinštalácia nebude fungovať.
 • Vždy, keď do elektroinštalácie nahráte programovanie (nastavenia), musíte sa znovu prihlásiť do aplikácie Niko Home Control.
 • Predtým, ako si na registračnej webstránke https://mynikohomecontrol.niko.eu. zmeníte heslo, odhláste sa zo všetkých mobilných zariadení a dotykových obrazoviek.
 • Na mobilnom iOS zariadení zapnite mobilné dáta aj Wi-Fi a ubezpečte sa, že batéria je dostatočne nabitá. Takto máte istotu, že nezmeškáte žiaden hovor z vonkajšej video jednotky. Tento problém by sa mohol vyskytnúť, ak je aktivovaný režim šetrenia energie.
 • Môže to trvať až 15 minút, kým sa všetky dotykové obrazovky alebo mobilné zariadenia znovu pripoja na elektroinštaláciu po nahratí nastavení, reštarte elektroinštalácie alebo výpadku napájania (dokonca aj vtedy, keď zariadenie uvádza iný stav). Správne fungovanie týchto zariadení môže byť zaručené iba potom, ako skončí doba čakania.
 • Nahrávanie aj aktualizovanie sa dá vykonať prostredníctvom káblového a bezdrôtového spojenia medzi PC a elektroinštaláciou. My však odporúčame použiť káblové spojenie, pretože je stabilnejšie a bezpečnejšie.
 • Pravidelne si ukladajte nastavenia, aby ste neprišli o údaje.
 • Môže to trvať až minútu, kým na záložke adresovania bude načítaná vonkajšia video jednotka.
 • Svetelné obvody použité v akciách ovládaných detektorom pohybu nesmú byť použité v iných akciách. Mohlo by to spôsobiť nechcené správanie.
 • Správanie LED na spätnú väzbu tlačidiel Niko Home Control je vždy definované vopred a nedá sa ľubovoľne nastaviť.
 • História energetických údajov sa zmaže, ak vymeníte ovládač alebo energetický modul.
 • Kontaktujte služby zákazníkom od spoločnosti Niko, ak chcete vymeniť rozhranie HVAC v existujúcej elektroinštalácii.
 • Odstráňte všetky pridelené spotrebiče Velux alebo Reynaers z modulu, ak chcete zmeniť ich polohu. Potom ich nanovo priraďte do novej polohy na module.
 • Po zoskupení (zrušení zoskupenia) reproduktorov alebo implementácii aktualizácie firmvéru budete automaticky odhlásený z aplikácie.
 • Stránka diagnostiky nezobrazuje údaje z analógového snímača.
 • Stránka diagnostiky zobrazuje len stav prvého kanála viackanálového modulu.
 • Bezdrôtový detektor pohybu Zigbee® neumožňuje nastavenie citlivosti.
 • Bezdrôtový detektor pohybu Zigbee® neumožňuje vypnúť hodnotu oneskorenia v prípade detekcie neprítomnosti (iba 10 s).
 • Vo veľmi špecifickom prípade sa môže dotyková obrazovka v režime klávesnice zablokovať. Problém sa vyrieši odpojením a následným zapojením do siete.

Užitočné informácie

 • Tento softvér sa používa na naprogramovanie elektroinštalácie Niko Home Control II. Softvér je kompatibilný s modulom connected controller a bezdrôtovým Smart Hub a všetkými výrobkami, ktoré patria do produktového radu Niko Home Control v čase uvedenia tohto výrobku na trh, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Aby bolo možné pomocou tohto softvéru naprogramovať modul connected controller, je potrebné ho najskôr aktualizovať. Akonáhle bude počítač prepojený s elektroinštaláciou Niko Home Control, programovací softvér vyzve na aktualizovanie modulu connected controller. Aktualizuje len elektroinštalácie Niko Home Control II. Konvertovanie existujúcich elektroinštalácii Niko Home Control je konečné a ešte nie je podporované touto verziou. Zostávajúce Niko Home Control moduly budú aktualizované až po úplnom dokončení programovania a jeho nahratí do elektroinštalácie.
 • Niko Home Control elektroinštalácie, ktoré boli naprogramované pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control verzia 1.x, si nevyžadujú úpravy alebo aktualizáciu. Softvér 1.x a aplikácie budú i naďalej podporované a budú dostupné pre programovanie a údržbu už existujúcich elektroinštalácií. Konvertovanie týchto elektroinštalácií ešte nie je podporované.
 • Každá elektroinštalácia musí byť zaregistrovaná na registračnej webstránke spoločnosti Niko https://mynikohomecontrol.niko.eu s MAC adresou a sériovým číslom modulu connected controller alebo bezdrôtovom Smart Hub. Budete potrebovať e-mailové adresy a heslo, ktoré boli použité pri registrácii na ovládanie elektroinštalácie prostredníctvom mobilných zariadení a na zobrazenie údajov o spotrebe energií na dotykových obrazovkách. Okrem toho budete pre obe aplikácie potrebovať zapnuté pripojenie na internet.

Programovací softvér Niko Home Control verzie 2.7.4 pre Windows. Tento softvér sa používa na programovanie novej inštalácie Niko Home Control II alebo na prispôsobenie existujúcej inštalácie 2.x.

Dátum uvedenia na trh 19. mája 2020

Táto aktualizácia sa poskytuje ako automatická aktualizácia programovacieho softvéru pri spustení a dá sa tiež stiahnuť z webovej stránky Niko.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.