Skip to main content
Skip table of contents

Poznámky k vydaniu verzie 2.8.5 pre Windows

Verzia softvéru a dátum vydania

Programovací softvér Niko Home Control, verzia 2.8.1 pre Windows. Tento softvér sa používa na upravenie už existujúcej elektroinštalácie 2.x.

Dátum vydania  

Táto aktualizácia je poskytovaná ako automatická aktualizácia programovacieho softvéru po spustení.

Systémové požiadavky 

 • Odporúča sa min. 4 GB RAM
 • Kompatibilné s operačným systémom Windows 7 a novšími verziami. Odporúčame inštalovať všetky oficiálne aktualizácie OS Windows.
 • Minimálne rozlíšenie obrazovky: 1366 x 768. Programovací softvér zobrazí výstražné hlásenie, ak ho otvoríte na obrazovke s nižším rozlíšením.

Kedy použiť túto aktualizáciu?

Spoločnosť Niko dôrazne odporúča aktualizovať všetky elektroinštalácie Niko Home Control II na túto verziu, aby bolo zaručené správne fungovanie elektroinštalácie. Odporúčame aktualizovať hlavne vtedy, ak elektroinštalácia potrebuje jednu z nasledujúcich funkcií alebo opravených chýb.

Opravené chyby

V porovnaní s verziou 2.8.1:

 • Digital black:
  • Úspešné nahranie programovacieho softvéru aj po pripojení vyše 6 zariadení Digital black
  • Opravenie chýb spôsobujúcich poruchy, zamrznutia a spontánne reštartovanie
  • Zariadenie Digital black je odteraz možné správne kalibrovať pri teplote –1,0 °C
  • Termostat: nastavenie tepelnej hysterézy na zabránenie poškodenia ventilov
  • Opravenie ikony a animácie alarmu pri vniknutí
  • Obľúbené ovládanie sa po zapnutí obrazovky zo spánkového režimu správne zobrazuje
 • Boli opravené aj bežné chyby

Ako nainštalovať?

 1. Uistite sa, že počítač je riadne pripojený na internet.
 2. Otvorte programovací softvér nainštalovaný na vašom počítači. Softvér indikuje, že je k dispozícii nová verzia. Potvrďte, že chcete aktualizovať softvér.
 3. Ak programovací softvér indikuje, že k dispozícii je aktualizácia pre modul connected controller, prosím, nainštalujte túto aktualizáciu.
 4. (Ak ste na toto neboli upozornený, znamená to, že počítač sa ešte nepripojil na connected controller. Zatvorte softvér a pripojte počítač k modulu connected controller. Znovu otvorte programovací softvér. Teraz už uvidíte aktualizáciu modulu connected controller a môžete ju aj vykonať.)
 5. Softvér potvrdí, že máte aktuálnu verziu elektroinštalácie.
 6. Ak máte dotykovú obrazovku 550-20102, táto bude takisto indikovať, že je k dispozícii aktualizácia. Postupujte podľa krokov uvedených na obrazovke, aby ste stiahli a nainštalovali aktualizáciu. Potrebujete len aktívne pripojenie na internet (aktualizácia už nepotrebuje USB kľúč ako pri prvej aktualizácii na Niko Home Control II). Dotykovú obrazovku 550-20101 musíte aktualizovať pomocou USB kľúča a podľa vyššie uvedeného postupu.

Varovania a známe problémy

  • Digital black:
  • Ak z aplikácie Niko Home odstránite zariadenie Digital black, môže sa stať, že ostane aktívne a pripojené k systému bez možnosti opätovného uvedenia do prevádzky
  • Jednotlivé rolety aktivované tým istým ovládaním na zariadení Digital black sa môžu odostrieť na rozličných úrovniach
  • Termostat môže po aktualizácii alebo v prípade dlhšieho používania obrazovky počas niekoľkých minút zobrazovať vyššiu teplotu (+ 2 °C) než je okolitá teplota
  • Zariadenie Digital black 230V nemôže byť použité ako termostat. Túto funkciu podporuje iba zariadenie Digital black 24V v kombinácii s modulom pre kúrenie/chladenie alebo spínacím modulom (kat. č. 550-00103 alebo 550-00106) naprogramovaným pre elektrické kúrenie.
  • Kalibrovanie teplotnej odchýlky je potrebné nastaviť v aplikácii, aby bolo možné skoordinovať nameranú teplotu s aktuálnou teplotou izby.
  • Prepojenie zariadenia Digital black na vašu wifi sieť môže zlyhať na routeroch Netgear Orbi RBR50. Zatiaľ neboli nahlásené žiadne ďalšie chyby pre iné typy alebo značky routerov.
  • Súčasné uvedenie do prevádzky až 20 zariadení Digital black môže občas spôsobiť, že aplikácia Niko Home zamrzne. Zatvorte a reštartujte aplikáciu, čím tento problém odstránite.
  • Menšie problémy v režimoch s prechodnými stavmi a nesprávnym zarovnaním textu.
  • Výstupy pripojené na zariadenie Digital black nemôžu byť použité v simulácii prítomnosti.
  • Ak programovanie zahŕňa všeobecné informácie o spotrebičoch, ako je kúrenie, ohrievanie vody alebo ventilácia, môže sa stať, že zariadenie Digital black sa nepodarí uviesť do prevádzky.

  • Energetické údaje z minulosti sa ešte nemusia v aplikácii Niko Home zobrazovať. Budú pridané v nasledujúcom vydaní.

 • Ak používate bezdrôtové komponenty v elektroinštalácii Niko Home Control pre zbernicovú kabeláž, na jednu elektroinštaláciu môžete použiť presne jedno rozhranie Easywave. Vyberte si USB RF rozhranie (410-000999) alebo Niko Home Control RF rozhranie Easywave (550-00610).
 • Neúplný prehľad možných zobrazení LED na spätnú väzbu na konfiguračnej stránke siete wifi na smart hube.
 • V niektorých výnimočných prípadoch sa smart stmievač pre Niko Home Control (na tradičnú kabeláž) môže prepnúť do režimu poruchy. Stlačením tlačidla MIN. ÚROVEŇ STMIEVANIA vyriešite problém.
 • Pre každú novú elektroinštaláciu vytvorte nový programovací súbor. Neodporúčame opakovane použiť programovací súbor, ktorý ste predtým adresovali a nahrali na inú podobnú elektroinštaláciu. Môže to spôsobiť, že nová elektroinštalácia nebude fungovať.
 • Vždy, keď do elektroinštalácie nahráte programovanie (nastavenia), musíte sa znovu prihlásiť do aplikácie Niko Home Control.
 • Predtým, ako si na registračnej webstránke  https://mynikohomecontrol.niko.eu. zmeníte heslo, odhláste sa zo všetkých mobilných zariadení a dotykových obrazoviek.
 • Na mobilnom iOS zariadení zapnite mobilné dáta aj wifi a ubezpečte sa, že batéria je dostatočne nabitá. Takto máte istotu, že nezmeškáte žiaden hovor z vonkajšej video jednotky. Tento problém by sa mohol vyskytnúť, ak je aktivovaný režim šetrenia energie.
 • Môže trvať až 15 minút, kým sa všetky dotykové obrazovky alebo mobilné zariadenia znovu pripoja na elektroinštaláciu po nahraní nastavení, reštarte elektroinštalácie alebo výpadku napájania (dokonca aj vtedy, keď zariadenie uvádza iný stav). Správne fungovanie týchto zariadení môže byť zaručené iba po tom, ako skončí doba čakania.
 • Nahrávanie aj aktualizovanie sa dá vykonať prostredníctvom káblového a bezdrôtového spojenia medzi PC a elektroinštaláciou. My však odporúčame použiť káblové spojenie, pretože je stabilnejšie a bezpečnejšie.
 • Pravidelne si ukladajte a zálohujte nastavenia, aby ste neprišli o údaje.
 • Môže to trvať až minútu, kým sa na karte adresovania načíta vonkajšia video jednotka.
 • Svetelné obvody použité v akciách ovládaných detektorom pohybu nesmú byť použité v iných akciách. Mohlo by to spôsobiť neželané správanie.
 • Správanie LED na spätnú väzbu tlačidiel Niko Home Control je vždy definované vopred a nedá sa ľubovoľne nastaviť.
 • História energetických údajov sa zmaže, ak vymeníte ovládač alebo energetický modul.
 • Kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Niko, ak chcete vymeniť rozhranie HVAC (vzduchotechnika) v už existujúcej elektroinštalácii.
 • Odstráňte všetky priradené Velux alebo Reynaers spotrebiče z modulu, ak ich chcete premiestniť. Potom ich znovu priraďte s už novou pozíciou na module.
 • Po vy-/priradení audio reproduktorov alebo nainštalovaní aktualizácie pre firmvér reproduktorov budete automaticky odhlásený z aplikácie.
 • Stránka diagnostiky nezobrazuje údaje analógového snímača.
 • Stránka diagnostiky zobrazuje len stav prvého kanála viackanálového modulu.
 • Bezdrôtový detektor pohybu, Zigbee® neumožňuje nastavenie citlivosti.
 • Bezdrôtový detektor pohybu, Zigbee® neumožňuje vypnúť hodnotu oneskorenia v prípade detekcie neprítomnosti (iba 10 s).
 • Vo veľmi špecifickom prípade sa môže dotyková obrazovka zablokovať v režime klávesnice. Tento problém vyriešite resetovaním cez odpojenie napájania.

Užitočné informácie

 • Tento softvér sa používa na naprogramovanie  elektroinštalácie Niko Home Control II. Softvér je kompatibilný s modulom connected controller a bezdrôtovým smart hub a všetkými výrobkami, ktoré patria do produktového radu Niko Home Control v čase uvedenia tohto výrobku na trh, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Aby bolo možné pomocou tohto softvéru naprogramovať modul connected controller, je potrebné ho najskôr aktualizovať. Hneď ako bude počítač prepojený s elektroinštaláciou Niko Home Control, programovací softvér vyzve na aktualizovanie modulu connected controller. Aktualizujte len elektroinštalácie Niko Home Control II. Konvertovanie existujúcich elektroinštalácií Niko Home Control je konečné a ešte nie je podporované touto verziou. Zostávajúce Niko Home Control moduly budú aktualizované až po úplnom dokončení programovania a jeho nahratí do elektroinštalácie.
 • Elektroinštalácie Niko Home Control, ktoré boli naprogramované pomocou  programovacieho softvéru Niko Home Control verzia 1.x, si nevyžadujú úpravy alebo aktualizáciu. Softvér a aplikácie 1.x budú aj naďalej podporované a budú dostupné pre programovanie a údržbu už existujúcich elektroinštalácií. Konvertovanie týchto elektroinštalácií ešte nie je podporované.
 • Každá elektroinštalácia musí byť zaregistrovaná na registračnej webstránke spoločnosti Niko https://mynikohomecontrol.niko.eu s MAC adresou a sériovým číslom modulu connected controller alebo bezdrôtového smart hubu. Budete potrebovať e-mailovú adresu a heslo, ktoré boli použité pri registrácii, aby bolo možné ovládať elektroinštaláciu prostredníctvom mobilných zariadení a tiež na zobrazenie údajov o spotrebe energií na dotykových obrazovkách. Okrem toho budete pre obe aplikácie potrebovať aktívne pripojenie na internet.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.