Skip to main content
Skip table of contents

Poznámky k vydaniu Niko Home Control I

Kliknite na nižšie uvedené odkazy, ak si chcete pozrieť poznámky k vydaniu vašej verzie softvéru.

Ak chcete zistiť, ktorú verziu máte, choďte do ovládacieho panelu programovacieho softvéru, kliknite na „Informácie a nastavenia projektu“, a potom na „Verzia programovacieho softvéru Niko Home Control“.


Poznámky k vydaniu verzie 1.23 Windows

Poznámky k vydaniu verzie 1.23 Mac

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.