Skip to main content
Skip table of contents

Údržba a odstraňovanie problémov na zariadení Digital black, 230 V

Reštart

Vaše nastavenia pre Digital black budú zachované.

Chybové hlásenie: „Nenašla sa sieť.“

Na Digital black sa zobrazí hlásenie „Nenašla sa sieť“ v prípade prerušenia bezdrôtového pripojenia k domácej sieti.

Lokálny spínač môžete ovládať aj v prípade odpojenia. Stačí potiahnuť obrazovku s hlásením o chybe, aby ste sa dostali na spínaciu obrazovku

.

Digital black sa automaticky znovu pripojí k bezdrôtovej sieti, keď bude v dosahu a obnoví normálnu prevádzku.

Ak sa hlásenie bude bezdôvodne zobrazovať dlhšiu dobu, skúste nasledujúci postup:

 • Pomocou mobilného zariadenia skontrolujte intenzitu signálu bezdrôtovej siete a umiestnenie zariadenia Digital black.
 • Skontrolujte intenzitu signálu na zariadení Digital black (pozritenižšie).
 • Skontrolujte, či funguje pripojenie na sieť (napr. bezdrôtová tlačiareň).
 • Skontrolujte, či sú bezdrôtový smart hub alebo modul connected controller ešte stále pripojené na sieť.
 • Skontrolujte, či aplikácia Niko Home funguje správne.
 • Znovu načítajte Digital black (pozrite nižšie).

Ak vyššie uvedené postupy nepomohli, postupujte takto:

 1. Kliknite na „Znovu naskenovať QR kód“ na displeji.
 2. Otvorte aplikáciu Niko Home a vymažte zariadenie Digital black zo zoznamu. Chybné zariadenie Digital black bude sivé.
 3. Znovu pripojte Digital black na sieť Niko Home Control.

 Softvérová verzia Digital black, informácie o sieti a intenzite signálu

Trikrát kliknite na pravý horný roh aktívnej časti obrazovky, ak chcete zobraziť obrazovku s informáciami o Digital black.

Intenzita signálu je zobrazená v spodnej časti obrazovky (-xx dBm):

 • > -50 dBm: výborný signál
 • -50 tot -60 dBm: dobrý signál
 • -60 to -70 dBm: slabý signál
 • < -70 dBm: veľmi slabý signál

Pozrite si nastavenie siete WiFi ohľadom dodatočných informácií.

Výmena chybného zariadenia Digital black

 1. Odstráňte chybné Digital black a nainštalujte nové.
 2. Uvedenie nového Digital black do prevádzky v elektroinštalácii Niko Home Control.

Uvedenie zariadenia Digital black do prevádzky zlyhalo

Ak nebolo možné uviesť zariadenie Digital black do prevádzky, skontrolujte stránku nastavení siete WiFi alebo stránku Pripojenie zariadenia Digital black, 230 V na elektroinštaláciu Niko Home Control.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.