Skip to main content
Skip table of contents

Nastavenie siete Wi-Fi (230 V)

WiFi signál

Zariadenie Digital black je IP zariadenie a komunikuje s elektroinštaláciou Niko Home Control prostredníctvom siete Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n (HT20), WPA2-PSK Personal. Uistite sa, že váš Wi-Fi router podporuje túto verziu.

Ďalšie informácie o štandarde Wi-Fi IEEE802.11 nájdete na  https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

Na mieste, na ktorom je nainštalované zariadenie Digital black, musíte mať sieť Wi-Fi s dobrou intenzitou signálu. Inak nebudete môcť pomocou zariadenia Digital black správne ovládať akcie a režimy v elektroinštalácii Niko Home Control.

Spoločnosť Niko odporúča zaistiť kabeláž tak, aby bol Wi-Fi prístupový bod v jeho blízkosti. Ideálne je mať na každom poschodí jeden Wi-Fi prístupový bod.

Intenzita signálu WiFi

Ak chcete skontrolovať intenzitu Wi-Fi signálu domácej bezdrôtovej siete, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Vynikajúci

> -50 dBm

Dobrý

-50 až -60 dBm

Slabý

-60 až -70 dBm

Veľmi slabý

< -70 dBm

Dosah Wi-Fi signálu

Zariadenie Digital black, 230 V, neruší prevádzku zariadení ovládaných cez diaľkové ovládanie (televízory, video alebo audio systémy). Dosah zariadenia Digital black závisí od stavebných materiálov použitých v budove.

Zmena hesla alebo názvu SSID

Ak zmeníte heslo alebo názov SSID siete WiFi, budete musieť znovu uviesť zariadenie Digital black  do prevádzky.

Ak ste omylom zmenili názov SSID, ale nezmenili ste heslo pre Wi-Fi, stačí zmeniť názov na pôvodný a zariadenie Digital black sa automaticky znovu pripojí.

Minimálne nastavovanie siete pre zbernicovú kabeláž

Minimálne nastavovanie siete pre tradičnú kabeláž

Nastavenie UTP

Nastavenie Wi-Fi

Kompatibilita s WiFi routerom a opakovačom

Pozn.: Niektoré internetové routre alebo Wi-Fi prístupové body možno nebudú kompatibilné po údržbe softvéru alebo aktualizácii.

Väčšinou je to kvôli dodatočným vlastnostiam, ktoré boli (de-)aktivované.
Overte nastavenia routera alebo prístupových bodov (pokročilé), aby ste deaktivovali tieto vlastnosti na lokálnej sieti pripojenej k zariadeniu Digital black. Podrobnejšie informácie o nastaveniach Wi-Fi nájdete na stránke: Odstraňovanie problémov a odporúčania pre Wi-Fi (230 V)

NÁPRAVNÉ OPATRENIA V PRÍPADE, ŽE OPAKOVAČ NIE JE KOMPATIBILNÝ

Pri uvádzaní zariadenia Digital black do prevádzky, skontrolujte, či sú v inštalácii nainštalované Wi-Fi opakovače alebo zosilňovače. Ak áno, odpojte ich.
Umiestnite zariadenie Digital black tak, aby bolo v dosahu interného routera alebo pripojeného Wi-Fi prístupového bodu, aby ste reštartovali proces uvedenia do prevádzky.
Po úspešnom ukončení procesu uvedenia do prevádzky, Wi-Fi opakovače alebo zosilňovače a zariadenie Digital black môžete znovu nainštalovať na pôvodných miestach.
Zariadenie Digital black bude naďalej správne fungovať.

Príklad konfigurácie

V prípade, že máte problémy s intenzitou signálu, môžete sieť rozšíriť o ďalšie routre, ktoré nakonfigurujete ako prístupové body (AP).

Všetky IP zariadenia pre Niko Home Control musia byť v rovnakej IP podsieti (napr. 192.168.0.xxx), aby bola zabezpečená komunikácia.


3. poschodie,...

2. poschodie

1. poschodie

Pripojenie zariadenia Digital black k sieti Wi-Fi

Tu si môžete pozrieť návod:

https://www.youtube-nocookie.com/embed/kwwfNaFaA88


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.