Skip to main content
Skip table of contents

Inštalovanie zariadenia Digital black, 230 V

Príprava pred inštaláciou

Odpojte napájanie zo siete.

 • Môžete nainštalovať maximálne 20 zariadení Digital black do elektroinštalácie Niko Home Control.
 • Namontujte Digital black, 230 V do výšky 110 až 160 cm nad úroveň podlahy. Ak použijete Digital black, 230 V ako „centrálnu ovládaciu obrazovku“, odporúča sa ju nainštalovať do montážnej výšky 150 - 160 cm nad úroveň podlahy.
 • Montáž so skrutkami si vyžaduje zvislo pod sebou umiestnené skrutky.
 • Aby zariadenie Digital black, 230 V fungovalo, musíte v nástennej montážnej krabici mať vodiče L a N.

Možnosti zapojenia

Jednopólový spínač

 • Nasledujúcim spôsobom zapojte Digital black, 230 V do nástennej montážnej krabice:
  • Použite pevnú kabeláž. Max. 2 × 1,5 mm² alebo 1 × 2,5 mm² na skrutkovú svorku.
  • Zapojte vodiče L a N.
  • Pripojte vodič zo svetla na svorku L1.
  • Nechajte svorku E1 voľnú, ak nepoužijete rozširovacie tlačidlá.
 • Skontrolujte stránku siete WiFi, aby ste pripravili správne dátové káble a pripojenie na domáci router.

Jednopólový spínač s rozširovacími tlačidlami 

 • Nasledujúcim spôsobom zapojte Digital black, 230 V do nástennej montážnej krabice:
  • Použite pevnú kabeláž. Max. 2 × 1,5 mm² alebo 1 × 2,5 mm² na skrutkovú svorku.
  • Zapojte vodiče L a N.
  • Pripojte vodič zo svetla na svorku L1.
  • Zapojte vodiče z rozširovacích tlačidiel na svorku E1.
 • Môžete pridať až 30 NO (normálne otvorených) kontaktov pre bežné tlačidlá (170-00000) na max. 100 metroch tradičnej kabeláže (prierez: 1,5 mm² alebo 2,5 mm²).


    

Inštalácia

Odpojte napájanie zo siete.

 • Použite dĺžku odblankovania 6 mm.
 • Použite pevné vodiče. Max. 2 × 1,5 mm² alebo 1 × 2,5 mm² na skrutkovú svorku.

 • Namontujte Digital black, 230 V do výšky 110 až 160 cm nad úroveň podlahy. Ak použijete Digital black, 230 V ako „centrálnu ovládaciu obrazovku“, odporúča sa ju nainštalovať do montážnej výšky 150 - 160 cm nad úroveň podlahy.
 • Namontujte Digital black na stenu. Dávajte si pozor na označenia na vrchu (TOP).
 • Montáž so skrutkami si vyžaduje zvislo pod sebou umiestnené skrutky.
 • Pred namontovaním displeja sa uistite, že ste odstránili fóliu na ochranu pred prachom z prístrojového spodku.

Zapnite napájanie zo siete.

 • Na prístrojovom spodku sa nachádza malé tlačidlo, ktorým sa spína relé ZAP-VYP, ak nie je pripojený žiaden displej. Takto budete môcť otestovať všetky funkcie spínania počas montáže alebo nainštalovať montážne osvetlenie bez rizika, že by ste poškodili displej.
 • Tlačidlo má funkciu prepínania (prvé stlačenie => ZAP; druhé stlačenie => VYP).

Odpojte napájanie zo siete.

Poznámka: Ak zariadenie Digital black nezacvakne ľahko na montážnu konzolu, skúste nasledovný postup:

 1. Bezpečnostná skrutka na spodnej strane displeja možno blokuje nacvakávací mechanizmus. Skontrolujte, či je bezpečnostná skrutka riadne utiahnutá v ODOMKNUTEJ polohe (pozrite si krok e, skrutku však otočte opačným smerom pre odomknutie).
 2. Zariadenie Digital black nemuselo byť správne nasadené na dve vyčnievajúce podpery na hornej časti montážnej konzoly (pozrite si krok d). Pokúste sa správne nasadiť zariadenie Digital black na vyčnievajúce podpery. Zariadenie Digital black by malo ľahko zacvaknúť na montážnu konzolu. Nenasúvajte ho silou. Mohli by ste poškodiť pripojovacie kolíky na zadnej strane obrazovky zariadenia Digital black.

Aby ste zabránili krádeži, môžete použiť bezpečnostnú skrutku na spodnej časti displeja. Použite imbusový kľúč (šesťhran) s rozmerom 2 mm. Aby ste zariadenie nepoškodili, nepriťahujte bezpečnostnú skrutku príliš veľkou silou.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.