Skip to main content
Skip table of contents

Používanie dotykovej obrazovky

Úvodná obrazovka

Dotknite sa dotykovej obrazovky. Zobrazí sa Informačný panelAk sa behom jednej minúty nedotknete dotykovej obrazovky, obrazovka zhasne, aby šetrila energiu.  Zariadenie však zostane zapnuté.

Tlačidlová lišta

Vľavo od okna sa nachádza 5 tlačidiel:


Stlačením tlačidla otvoríte príslušnú stránku.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.