Skip to main content
Skip table of contents

Používanie informačného panelu

Informačný panel umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k často používaným miestnostiam a/alebo akciám.

Informačný panel sa skladá z jednej stránky a pri prvom použití dotykovej obrazovky je prázdny. Vy sa rozhodnete, ktoré miestnosti a/alebo akcie pridáte, odstránite alebo presuniete, ale keď je už stránka zaplnená miestnosťami a/alebo akciami, nebudete môcť pridať ďalšie.

Čas sa zobrazuje vpravo hore a toto tlačidlo môžete použiť na upravovanie rôznych  nastavení (pozrite si Úprava nastavení).

Ak sú aktivované, nasledujúce ikony sa zobrazujú vľavo hore:

  • Vstupové systémy s funkciou „zazvoň a vstúp“
  • Stíšený zvuk

Kliknite na tieto ikony, ak ich chcete deaktivovať.

Pridanie ikon do informačného panelu.

1. Kliknite na tlačidlo Ovládanie 

.

2. Kliknite a dlho podržte stlačenú miestnosť alebo akciu, ak ju chcete pridať do informačného panelu.

3. Tlačidlo Pridať do informačného panela sa potom zobrazí dole, čo vám umožní pridať túto funkciu do informačného panelu.

Odstránenie položky z alebo presunutie položky na informačnom paneli.

1. Stlačte a dlho podržte ikonu na informačnom paneli.

Ikona začne vibrovať. V pravom hornom rohu ikony sa zobrazí krížik.

2. Kliknite na krížik, ak chcete túto ikonu odstrániť, alebo ju za krížik potiahnite, aby ste ju presunuli.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.