Skip to main content
Skip table of contents

Úprava nastavení

Nastavenia dotykovej obrazovky

Pre zobrazenie alebo upravenie nastavení kliknite na ikonu ponuky, 

 ktorá sa zobrazuje vpravo hore. K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

 • Inštalácia a účet, na ktorom ste prihlásený

 • Stav vašej inštalácie. Ak sa vyskytol problém   s pripojením, zobrazí sa červená bodka.

 • Dodatočné informácie o systéme

 • Nastavenia zvuku. Tu sa nastavuje úroveň hlasitosti hovoru a vyzváňací tón prichádzajúceho hovoru

 • Reset

Globálne nastavenia

Počítač a inštalácia musia byť pripojené na tú istú sieť.


Koncový používatelia, ktorí chcú upravovať nastavenia v inštalácii, musia postupovať nasledujúcim spôsobom:

 1. Stiahnuť si programovací softvér Niko Home Control II z tohto odkazu a nainštalovať softvér na svoj počítač.

 2. Otvoriť programovací softvér. Programovací softvér sa pripojí na vašu inštaláciu.

 3. Odteraz už môžete využívať nasledujúce možnosti:

  • Môže vytvárať, upravovať a odstraňovať profily pre dotykovú obrazovku

  • Vytvárať, upravovať a odstraňovať nové akcie

  • Vytvárať, upravovať a odstraňovať časové harmonogramy a podmienka

  • Upravovať nastavenia

Príslušný návod s podrobnosťami nájdete tu: návod pre programovací softvér Niko Home Control II.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.