Skip to main content
Skip table of contents

Používanie tlačidla Energie

Aby ste mohli aktivovať funkcie súvisiace s energiami, musíte byť prihlásený do svojej inštalácie Niko Home Control. Aplikácia vás o to požiada vždy, keď to bude potrebné. Na prihlásenie použite e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si vytvorili, keď ste svoju inštaláciu Niko Home Control registrovali na stránke https://mynikohomecontrol.niko.eu/

Stlačte tlačidlo Energie .

Zobrazí sa obrazovka energií aj s hodnotami zaznamenanými meračom spotreby za dané obdobie. Celková spotreba alebo celková produkcia sa zobrazia nad grafom. Použite

 
pod grafom na zvolenie predchádzajúceho alebo ďalšieho obdobia.

 Stlačte 

, ak chcete získať ďalšie informácie a schémy o nameraných energiách.

Hore sa nachádzajú nasledujúce zoznamy výberu, z ktorých si môžete vybrať:

  • typ meranej energie (elektrina, plyn, voda)
  • obdobie (aktuálne, deň, mesiac, rok)
  • vytvorenie porovnania s iným obdobím (mesiacom, rokom), pričom predchádzajúce obdobie bude uvedené v samostatnom riadku.

Namerané energie sú uvádzané v kWh (elektrina) alebo m³ (voda alebo plyn). Na základe nákladov za kWh alebo za m³, ktoré zadáte do programovacieho softvéru, sa vedľa zaznamenanej hodnoty zobrazia orientačné náklady na spotrebu (náklady na jednotku x spotrebované jednotky).

Ak si nastavíte zobrazenie aktuálnej spotreby, na 30 sekúnd sa zobrazí účinná spotreba (alebo produkcia) elektrickej energie pre daný kanál. Aktuálne meranie spotreby nie je dostupné pre vodu a plyn.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.