Skip to main content
Skip table of contents

Ovládanie vstupového tlačidla

Stlačte  Vstupové tlačidlo 

.

Zobrazí sa vstupová obrazovka a zobrazí históriu hovorov. Najnovších 20 hovorov z každej vonkajšej video jednotky sa zobrazí v chronologickom poradí. Najnovší hovor bude v zozname úplne hore.

Číslo v sivej bodke vedľa  vstupového 

   tlačidla zobrazuje počet zmeškaných hovorov.

Sivá bodka v zozname hovorov 

znamená, že ste si ešte nepozreli nahrávku. Kliknite na nahrávku, aby ste si ju pozreli.


Kliknite na nahrávku pre zobrazenie príslušnej obrazovky. Nahrávka trvá 20 sekúnd a spustí sa 10 sekúnd predtým, ako návštevník zazvoní na zvonček. Nahrávky môžete pozastaviť, nastaviť úroveň hlasitosti a prechádzať na predchádzajúcu alebo ďalšiu nahrávku.

Kliknite na krížik, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu, ak chcete nahrávku zatvoriť a vrátiť sa na zoznam hovorov bez toho, aby ste hovor zmazali.

Na každú vonkajšiu video jednotku je možné uložiť 20 hovorov. Ak návštevník zavolá od vonkajšej video jednotky, posledný hovor v zozname 20 hovorov sa automaticky vymaže.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.