Skip to main content
Skip table of contents

Ako používať tlačidlo notifikácií

Na dotykovej obrazovke sa zobrazujú informácie a hlásenia

Dotyková obrazovka sa rozsvieti vždy, keď sa spustí predprogramovaná push notifikácia. Táto notifikácia zostáva viditeľná, kým ju neoznačíte ako prečítanú. Ak je dotyková obrazovka v režime spánku, neprečítaná push notifikácia sa zobrazí v popredí hneď, ako sa dotknete obrazovky.

Predprogramované informačné hlásenia systému sa nezobrazia ako rozbaľovacie (pop-up) notifikácie.

LED spätnej väzby

Všetky typy dotykových obrazoviek majú rovnaké funkcie. Dotyková obrazovka (kat. č. 550-20102) je jediná, ktorá ma LED spätnej väzby.

Ak LED spätnej väzby svieti na ...

potom ...

bielo,

zmeškali ste hovor z vonkajšej video jednotky

modro,

Akcia zazvoň a vstúp je aktivovaný.

červeno,

máte neprečítanú push notifikáciu.

Ak máte aj neprečítané push notifikácie a zmeškané hovory a je takisto aktivovaný vstupový systém s funkciou „zazvoň a vstúp“, červená LED bude mať prednosť pred modrou LED, ktorá má zas prednosť pred bielou LED.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.