Skip to main content
Skip table of contents

Vytváranie zariadenia DALI

Od verzie 2.19 programovacieho softvéru Niko Home Control budú sa budú všetky DALI zariadenia vytvárať offline. DALI zariadenia sa skenujú a prepájajú prostredníctvom ponuky Adresovanie > DALI zariadenia.

V prípade verzií starších ako 2.19 si pozrite manuál softvéru Niko Home Control verzia 2.17.

Východiskový bod

Postup

S DALI-2 vysielacím modulom vytvoríte 2 DALI svetelné (vysielací modul) zariadenia vo svojej inštalácii (jedno zariadenie na DALI kanál).

S DALI-2 adresovateľným modulom môžete vytvoriť toľko DALI zariadení, DALI stmievateľných svetiel alebo DALI spínaných svetiel vo svojej inštalácii, koľko v nej máte DALI ovládačov.

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Pridať ovládače a zariadenia.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Pridať ovládače a zariadenia aj s kategóriami, do ktorých sú ovládače a zariadenia rozdelené. 

 2. Teraz si môžete vybrať:

  • Ak zaškrtnete pole Preskočiť podrobné parametre pre každý ovládač alebo zariadenie, môžete rýchlo pridať viaceré ovládače alebo zariadenia. Stačí na ne kliknúť. V takom prípade musíte názov a parametre každého spotrebiča pridať neskôr.

  • Ak odškrtnete pole Preskočiť podrobné parametre pre každý ovládač alebo zariadenie, môžete okamžite nastaviť názov a parametre pre príslušný ovládač alebo zariadenie.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie DALI zariadenia.

 4. V hornej časti okna vyberte požadovanú miestnosť alebo kliknite do miestnosti, do ktorej chcete umiestniť DALI zariadenie.

 5. Vyberte požadované DALI zariadenie:

  1. DALI spínané svetlo alebo DALI stmievateľné svetlo, ak máte DALI-2 adresovateľný modul v rozvádzači

  2. DALI svetlo (vysielací modul), ak máte DALI-2 vysielací modul v rozvádzači

 6. Vybrané zariadenie je umiestnené do vybranej miestnosti.

 7. Dôrazne sa odporúča upraviť všeobecný názov zariadenia.

 8. Pretiahnite zariadenie na správne miesto v pôdoryse.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Pridať ovládače a zariadenia.

 10. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Keď sú DALI zariadenia vytvorené, musíte postupovať nasledujúcim spôsobom:

 1. Použite DALI zariadenia v základných akciách a režimoch.

 2. Rozvádzač vybavte potrebnými modulmi DALI-2:

  1. DALI-2 vysielací modul pre DALI svetlá (vysielací modul)

  2. DALI-2 adresovateľný modul pre DALI stmievateľné svetlá alebo DALI spínané svetlá 

 3. Adresujte DALI modul.

 4. Adresujte DALI zariadenia.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.