Skip to main content
Skip table of contents

Vaillant

Čo vám Niko Home Control umožní?

Keď použijete Niko Home Control so svojím systémom Vaillant, môžete:


používať podporované pripojené systémy 

používať aplikáciu vSMART/eRELAX

používať aplikáciu myVaillant

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (jedna zóna)

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (viaceré zóny)


skontrolovať vonkajšiu teplotu

vybrať vykurovací režim (doma, mimo domu)


vybrať režim prevádzky (leto, zima, ochrana proti zamrznutiu)


skontrolovať a zvýšiť teplotu ohrevu vody (*)


vybrať vykurovací režim (VYP, manuálne, harmonogram, mimo domu, turbo) (*)


(*) Funkcia turbo je k dispozícii len pre ohrev úžitkovej vody v domácnosti

 

Funkcie Vaillant sa automaticky zobrazia vo vašej aplikácii Niko Home a na dotykovej obrazovke po tom, ako aktivujete prepojenie medzi oboma systémami. Ak chcete ovládať funkcie Vaillant prostredníctvom jednotky Digital black, vyberte ovládacie prvky Vaillant pre vašu jednotku Digital black v aplikácii Niko Home.
Tieto funkcie môžete takisto použiť v režimoch na ovládanie viacerých položiek súčasne po jednoduchom stlačení tlačidla.

 • Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od špecifických vlastností systému Vaillant.

 • Na upravovanie pokročilejších nastavení a konfigurácií môžete vždy použiť aplikáciu vSMART/eRELAX alebo myVaillant.  Aplikácia SENSO nepodporuje Niko Home Control. 

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Na nastavenie prepojenia medzi oboma systémami vám úplne postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet.


Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí obsahovať bezdrôtový smart hubalebo connected controller.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť zaregistrovaný.

 • Musíte mať poruke svoju e-mailovú adresu a heslo od inštalácie Niko Home Control.

 • Ak chcete využívať funkcie Vaillant v kombinácii s režimy Niko Home Control, tieto arežimy musia byť naprogramované prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control potom, ako bude prepojenie aktivované.

Ak ste svoju inštaláciu Niko Home Control nezaregistrovali, prejdite na stránku mynikohomecontrol.niko.eu.

Váš systém Vaillant musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí to byť kotol/tepelné čerpadlo s pripojením eBUS.

 • Musí obsahovať jeden alebo viaceré z nasledujúcich termostatov:

  • termostat podporovaný aplikáciou vSMART/eRELAX

  • sensoCOMFORT VRC 720, sensoHOME VRT 380 alebo sensoROOM VRT 51f termostat podporovaný aplikáciou MyVaillant

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť zaregistrovaný

 • Musíte mať svoju registračnú e-mailovú adresu poruke.

 • Musí obsahovať komunikačnú jednotku Vaillant a  musíte mať k dispozícii jej sériové číslo.

Sériové číslo nájdete na komunikačnej jednotke:

 • na zadnej strane alebo vnútornej strane jednotky pod čiarovým kódom,

 • v aplikácii vSMART/eRELAX alebo myVaillant

Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Vaillant?

Ak chcete ovládať len svoj partnerský systém prostredníctvom aplikácie Niko Home, dotykovej obrazovky alebo jednotky Digital black, postačí, ak pripojenú službu aktivujete v programovacom softvéri Niko Home Control.

 1. Skontrolujte, či máte všetko pripravené (pozrite si vyššie uvedené body).

 2. Aktivujte pripojenú službu Vaillant cez ponuku informačného panela. Keď vykonáte tieto kroky, budete môcť ovládať svoj systém Vaillant prostredníctvom aplikácie Niko Home a dotykovej obrazovky. Ak chcete ovládať funkcie Vaillant prostredníctvom jednotky Digital black, vyberte ovládacie prvky Vaillant pre vašu jednotku Digital black v aplikácii Niko Home.
  Ak chcete systém Vaillant použiť ako súčasť konfigurácie (použiť systém v režimoch a/alebo podmienkach), postupujte podľa dodatočných pokynov uvedených nižšie.

 3. Pridajte jedno alebo obe z nasledujúcich zariadení:

  • bežné kúrenie Vaillant

  • bežný ohrev vody Vaillant

 4. Vytvorte požadované režimy a/alebo podmienky so zariadeniami Vaillant.

 5. Adresujte zariadenia Vaillant.

 6. Nahrajte konfiguračný súbor do inštalácie.

Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Vaillant?

 1. Deaktivujte pripojenú službu Vaillant cez ponuku informačného panela.
  Ak ste systém Vaillant použili ako súčasť konfigurácie (použili ste systém v režimoch a/alebo podmienkach), postupujte podľa dodatočných pokynov uvedených nižšie.

 2. Odstráňte zariadenie na bežné kúrenie Vaillant a/alebo zariadenie na bežný ohrev vody Vaillant z pôdorysu.

 3. Nahrajte konfiguračný súbor do inštalácie.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Vaillant budú odstránené z aplikácie Niko Home, dotykovej obrazovky a jednotky Digital black.

 • Pri použití v rámci režimy Niko Home Control sa nevykonajú funkcie Vaillant.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.