Skip to main content
Skip table of contents

Sonos

Čo môžete urobiť s Niko Home Control?

K funkciám svojich audio systémov môžete mať prístup priamo prostredníctvom aplikácie Niko Home, jednotky Digital black alebo dotykovej obrazovky. Môžete ich takisto použiť v režimoch a/alebo podmienkach na súčasné ovládanie viacerých zariadení stlačením jediného tlačidla (napr. aktivovaním scény v jedálni, ktorá nastaví správnu úroveň osvetlenia a zapne hudbu).

Používanie Niko Home Control spolu so systémom Sonos vám umožní využívať nasledujúce funkcie:

 • zapnúť a vypnúť hudbu,

 • ovládať hlasitosť,

 • stlmiť hudbu a znovu zapnúť zvuk,

 • vybrať obľúbené skladby, ktoré ste pridali do „My Sonos“

 • používať reproduktory v režimoch

 • používať reproduktory v podmienkach (potom/alebo) 

 • Funkcie dostupné v Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému Sonos.

 • Na pokročilejšie nastavenia a konfigurácie môžete vždy použiť aplikáciu Sonos.

Čo budete potrebovať?

Všeobecné

 • Nebude potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Obidva systémy musíte mať pripojené k rovnakej domácej sieti prostredníctvom kábla a/alebo siete Wi-Fi.

Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí mať  bezdrôtový smart hub alebo connected controller.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.1.1 alebo vyššia).

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Vaše reproduktory Sonos musia používať softvér verzie Sonos S1 alebo Sonos S2. K jednej inštalácii Niko Home Control však nemôžete pripojiť obe verzie súčasne. Vždy môže byť pripojená iba jedna verzia.

 • Vaše reproduktory Sonos sú už nainštalované.Ako aktivovať prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Sonos?

 1. Uistite sa, že máte všetko potrebné (pozrite si informácie uvedené vyššie).

 2. Pridaním reproduktora do pôdorysu.

 3. Vytvorením základnej akcie s reproduktorom. Reproduktor ovládate prostredníctvom aplikácie, dotykovej obrazovky alebo jednotky Digital black.

 4. Pridaním reproduktora k požadovaným režimom a/alebo podmienkam.

 5. Priradením adresy k reproduktoru.

 6. Kroky 1 až 4 zopakujte pre každý reproduktor, ktorý chcete ovládať prostredníctvom Niko Home Control.

 7. Nahraním konfiguračného súboru do inštalácie.


Ak už ste prostredníctvom aplikácie Sonos vytvorili skupinu Sonos, aktivujte len jeden reproduktor v Niko Home Control. Keďže je už vytvorená skupina a ostatné reproduktory sú súčasťou tej istej skupiny, budú aj tieto prehrávať rovnakú hudbu.Ako deaktivovať prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Sonos?

 1. Odstránením reproduktorov z pôdorysu.

 2. Nahraním konfiguračného súboru do inštalácie.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Sonos budú odstránené z aplikácie Niko Home, dotykových obrazoviek a jednotiek Digital black.

 • Funkcie Sonos sa už nevykonajú, ak ich použijete v rámci režimy Niko Home Control.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.