Skip to main content
Skip table of contents

Otvorenie stránky diagnostiky

Východiskový bod

Postup

 1. Kliknite na Diagnostika.
  Výsledok:
  V závislosti od typu inštalácie sa otvorí buď karta Informačný panel alebo Bezdrôtový smart hub setup.
   
 2. Vyberte si požadovanú kartu.
  Máte na výber z nasledujúcich kariet:

  1. V inštalácii s modulom connected controller:

   1. Informačný panel: na zobrazenie aktuálneho stavu, chybových hlásení a varovaní

   2. Komunikácia na zbernici: na zobrazenie hlásení zo zbernice Niko Home Control

   3. Komponenty: na zobrazenie stavu komponentov

   4. Sieť Zigbee: na zobrazenie stavu vašej siete Zigbee a zariadení, na resetovanie siete Zigbee a na identifikovanie a odstraňovanie zariadení
   5. Vstupový systém : na exportovanie údajov zo vstupového systému
   6. Energie (Diagnostika): na zobrazenie stavu invertora fotovoltaických panelov a/alebo digitálneho merača a na exportovanie údajov o energiách

   7. Systémový protokol: na zobrazenie stavu inštalácie

  2. V inštalácii s bezdrôtovým smart hubom:

   1. Nastaviť bezdrôtový smart hub: na pripojenie bezdrôtového smart hubu na sieť Wi-Fi

   2. Sieť Zigbee: na zobrazenie stavu vašej siete Zigbee a zariadení, na resetovanie siete Zigbee a na identifikovanie a odstraňovanie zariadení

   3. Vstupový systém : na exportovanie údajov zo vstupového systému
   4. Energie (Diagnostika): na zobrazenie stavu invertora fotovoltaických panelov a/alebo digitálneho merača


V rozbaľovacom zozname si môžete vybrať jazyky, v ktorom sa má stránka diagnostiky zobrazovať.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.