Skip to main content
Skip table of contents

Informačný panel

Vo verzii 2.x programovacieho softvéru Niko Home Control II Informačný panel tvorí okno s prehľadom pre koncového používateľa a elektroinštalatéra, v ktorom si môžete upraviť (personalizovať) nasledujúce parametre:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.