Skip to main content
Skip table of contents

Profily v mobilnej aplikácii

Čo sú to profily v mobilnej aplikácii?

Pre každý mobilný telefón alebo tablet, na ktorom je nainštalovaná aplikácia Niko Home Control, a ktoré je pripojené k inštalácii môžete nastaviť, ktorá základná akcia a/alebo režimy sú k dispozícii, a ktoré tlačidlá sa zobrazia na zariadení. Na to môžete vytvoriť rôzne profily v mobilnej aplikácii. Pomocou týchto profilov môžete napr. nastaviť, kto môže meniť konfiguráciu pre Niko Home Control alebo spúšťať niektoré režimy.

V predvolených nastaveniach je jeden základný profil. Existujúce profily v mobilnej aplikácii môžete upraviť.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.