Skip to main content
Skip table of contents

Upozornenia

Čo sú upozornenia?

Upozornenia sú hlásenia odosielané z inštalácie na dotykovú obrazovku, smartfón alebo tablet. Rozlišujú sa:

  • push notifikácie
  • informatívne upozornenia 

Rozdiel medzi push notifikáciami a informatívnymi upozorneniami 

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete rozdiel medzi push notifikáciami a informatívnymi upozorneniami:


Push notifikácia (opozomenia)Informatívne upozornenie
UrgenciaDôležité, musíte si ho okamžite prečítať.

Nie je až také dôležité, nemusíte si ho okamžite prečítať.

Forma 
  • Vyskakovacie okno na dotykovej obrazovke
  • Push notifikácia na smartfóne alebo tablete, aj keď je aplikácia zatvorená
  • Ikona na dotykovej obrazovke
  • Ikona na smartfóne alebo tablete, len keď je aplikácia otvorená
Ako ju vytvoriť?
  •  Vytvorenie upozornenia v nasledujúcich režimoch:

Vytvorenie upozornenia v podmienke

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.