Skip to main content
Skip table of contents

Upozornenie na prítomnosť

Na čo slúži režim „Upozornenie na prítomnosť“?

Režim Upozornenie na prítomnosť vám umožní pomocou ovládača aktivovať varovanie v prípade detekcie prítomnosti. Po uplynutí nastaviteľného času aktivácie sa v prípade akéhokoľvek detegovaného pohybu v dome spustia nasledujúce akcie:

 • zapnú sa vybrané svetlá
 • vybrané svetlá začnú blikať
 • aktivujú sa rolety, brány alebo žalúzie
 • odošlú sa varovné správy

Východiskový bod

 • Vytvorili ste nasledujúce ovládače a zariadenia:
  • ovládač (bežné tlačidlo)
  • všetky zariadenia, ktoré chcete použiť v tomto režime
 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Režim.
 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:
  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.
  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.
 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie  Upozornenia.
 4. Kliknite na  Upozornenie na prítomnosť.
 5. Pomenujte režim.
 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte ovládače, ktoré aktivujú tento režim.

  1 Kliknite na znamienka plus pri tých ovládačoch, ktoré chcete pridať do režimu.

  2 Nastavte dobu prevádzky na Stlačiť a podržať, aby ste režim Upozornenie na prítomnosť neaktivovali omylom.

  BVyberte detektory alebo kontakty, ktoré spustia upozornenie v prípade aktivácie.

  Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach.

  CVyberte, ktoré svetlá majú byť zapnuté počas prechodného stavu.
  Prechodný stav je prvá fáza, ktorá nastane po detekcii pohybu.

  Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach.

  DVyberte, ktoré svetlá majú byť zapnuté, ak je detegovaný pohyb.

  1 Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach.

  2 Zadajte všetky dodatočné vlastnosti zariadení.

  EVyberte, ktoré svetlá majú blikať počas upozornenia.

  1 Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach.

  2 V časti Parametre nastavte frekvenciu blikania (štandardne 2 sek. – max. 59 sek.).

  FVyberte ďalšie zariadenia, ktoré sa majú zapnúť v určitom stave.

  1 Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach.

  2 Zadajte všetky dodatočné vlastnosti zariadení.

  Niektoré príklady: otvorenie sťahovacích roliet, otvorenie brán atď.

  Použite Multivýber, ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.
 7. V časti Parametre nastavte nasledujúce:
  • dobu aktivácie: štandardne 30 sek. – max. 59 min. 59 sek.
  • dobu trvania prechodného stavu: štandardne 20 sek. – max. 59 min. 59 sek.
  • dobu trvania varovania v prípade detekcie prítomnosti: štandardne 5 min. – max. 59 min. 59 sek.
  • odoslanie hlásenia, keď nebolo možné aktivovať upozornenie: Tento text sa odošle, ak nie je možné aktivovať upozornenie. Upozornenie sa aktivuje automaticky, hneď po odstránení problému.
  • odoslanie hlásenia, keď bol problém s detektorom/kontaktom odstránený: Tento text sa odošle, ak problém s aktiváciou bol odstránený.
  • odoslanie hlásenia, ak varovanie v prípade detekcie prítomnosti je spustené: Tento text sa odošle, ak bolo varovanie v prípade detekcie prítomnosti aktivované.

 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.
 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť a vrátite sa do okna Vytvoriť.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.