Skip to main content
Skip table of contents

Nieuw bij software versie 1.14

Vanaf programmeersoftware versie 1.14 zijn volgende features toegevoegd:

Programmeren van de Niko Home Control minimelder 550-20220. Hij is selecteerbaar als input en voorwaarde en kan in een actie gebruikt worden als lichtsensor, bewegingsmelder bij licht en donker of bewegingsmelder enkel bij donker. Je programmeert de in- of uitschakelvertraging en de lichtsterkte waarop de melder reageert. Je stelt er ook de gevoeligheid van de bewegingssensor in. Volgende inspirerende voorbeelden helpen je bij het programmeren en het instellen van de minimelder: 

Daarnaast is de volgende verbetering aangebracht:

We herinneren je ook aan de nieuwe mogelijkheden die in vorige versies zijn toegevoegd: 

Vanaf programmeersoftware versie 1.13 is het mogelijk om installaties met een connected controller te programmeren.

Daarnaast zijn de volgende features toegevoegd:

Vanaf programmeersoftware versie 1.13.1 zijn volgende zaken verbeterd:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.