Skip to main content
Skip table of contents

Gebruikersinstellingen behouden bij upload programmering

Situatie

Bij het uploaden van de installatie krijg je de vraag of je de gebruikersinstellingen wil behouden of niet. Het gaat om instellingen die de gebruiker zelf kan wijzigen met de gebruikersinstellingensoftware of de user setting app. Het gaat om beperkte instellingen zoals namen van locaties en acties, het dimniveau of de rolluikstatus binnen een sfeer. 

Startpunt

Het startpunt van dit stappenplan is een project waar je het onderdeel Kastopbouw volledig van hebt afgerond. De modules en inputs werden al geadresseerd.

Gewijzigde gebruikersinstellingen niet behouden

  • Als je er voor kiest om de gebruikersinstellingen niet te behouden gebeurt het volgende als je op uploaden klikt:

  • Alle aanpassingen die de gebruiker met de gebruikersinstellingensoftware of user settings app gedaan heeft worden gewist.
  • Enkel de aanpassingen die je zelf gedaan hebt in het nhcp-bestand, zullen geüpload worden naar de controller.

Gewijzigde gebruikersinstellingen wel behouden

  • Als je ervoor kiest om de gebruikersinstellingen wel te behouden, gebeurt het volgende als je op uploaden klikt:

  • Alle aanpassingen die je zelf gemaakt hebt in het nhcp-bestand worden geüpload naar de controller.
  • De aanpassingen die de klant met de gebruikersinstellingensoftware gedaan heeft, maar die niet gewijzigd werden in het nhcp-bestand, blijven wél bewaard. Dit wordt hieronder met een voorbeeld toegelicht. 

Verduidelijking aan de hand van een voorbeeld

  • Tijdens de laatste upload werd een sfeer gecreëerd met de naam 'ontspannen'. Hierin wordt een dimbare lamp op 80% gezet met een activeringsduur van 5 seconden.
  • De gebruiker vindt de verlichting echter te fel en past in de user settings app de dimbare lamp aan naar 50 % met een activeringsduur van 3 seconden. De naam 'ontspannen' blijft ongewijzigd.
  • Bij een volgend bezoek download je de installatie naar de pc en krijg je de origineel ingestelde parameters binnen in het nhcp-bestand. ('ontspannen'; 80%5 seconden)
  • Je past de sterkte van de dimbare lamp aan naar 60% maar verandert voor de rest niets.

Wanneer je er voor kiest om de gebruikersinstellingen niet te behouden (=neen) zullen na upload de parameters 'ontspannen', 60% en 5 seconden zijn.

Wanneer je er voor kiest om de gebruikersinstellingen wel te behouden (=ja) zullen na upload de parameters 'ontspannen', 60% en 3 seconden zijn.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.