Skip to main content
Skip table of contents

Ontbrekende modules en bedieningen overslaan bij upload programmering

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je de programmering kunt uploaden naar de installatie als nog niet alle modules of bedieningen geïnstalleerd zijn.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een getekend of geüpload plan beschikt en waar inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd. De aanwezige modules en bedieningen zijn geadresseerd.

Upload de programmering

  • Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.
  • Klik in het deelvenster op de Uploaden-tab.
  • Vink Ontbrekende modules en bedieningen overslaan aan.
  • Klik onderaan op uploaden.

Een popupscherm verschijnt met de lijst van modules en/of bedieningen die ontbraken tijdens de upload en bijgevolg niet geprogrammeerd werden.

  • Klik op OK.

Mogelijke foutmelding: 'Programmeerfout'


Het uploaden zou nu gelukt moeten zijn. Soms verschijnt er echter de foutmelding 'programmeerfout'. Als deze foutmelding zich niet voordoet, kan je deze stap overslaan en doorgaan naar 'Resultaat'. 


De reden voor deze foutmelding is dat reeds geadresseerde modules en bedieningen, niet overgeslagen kunnen worden. Als er een component niet in de fysische installatie aanwezig is (bv een drukknop), maar onder realisatie wel al een adres heeft, zal de upload niet lukken. Mogelijke oorzaken zijn: 

  • een component zat voordien in de installatie, maar is er later uitgenomen zonder dat het adres verwijderd werd
  • het adres van een component werd manueel ingegeven, maar werd (nog) niet fysiek aangesloten op de installatie
  • een component is reeds geadresseerd en aanwezig in de installatie, maar omwille van een slechte verbinding wordt deze niet meer gedetecteerd

Om door te kunnen gaan met de upload, moet je er met andere woorden voor zorgen dat elke geadresseerde component fysiek aanwezig is in de installatie of dat de adressen van niet aanwezige componenten verwijderd worden.

Resultaat

De programmering is geüpload naar de installatie, met uitzondering van de ontbrekende modules en bedieningen.

Bij Project informatie in de menubalk bovenaan verschijnt er een uitroepteken voor de Upload status.

  • Klik op weergeven voor meer informatie.

Een popupscherm verschijnt met de modules en bedieningen die ontbraken op het moment van de laatste upload met dit bestand.

  • Klik op OK om het scherm te sluiten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.