Skip to main content
Skip table of contents

Acties verwisselen tussen twee toetsen

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je de acties verbonden aan twee verschillende toetsen verwisselt. Dat kunnen twee toetsen op dezelfde input zijn, of twee verschillende inputs. Als voorbeeld verwisselen we de actie verbonden aan de linkse benedentoets van een viervoudige drukknop waaraan geen actie verbonden is, met de rechtse benedentoets ('Alle lichten').

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een getekend of geĆ¼pload plan beschikt en waar al inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Selecteer de toetsen die je wil wisselen

  • Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
  • Klik in het rechterdeelvenster onder Spelers op verwissel twee inputs.

  • Het popupscherm Inputs verwisselen verschijnt.

  • Selecteer de eerste input die je wil verwisselen in de lijst op het popupscherm.


Bij meervoudige drukknoppen is via een icoontje aangegeven over welke toets het gaat.

Inputs waaraan een actie verbonden is, worden gevolgd door het informatie-icoontje (een schuine i in een cirkel). Als je met je cursor over dat icoontje beweegt, zie je welke actie aan de input verbonden is.
  • De geselecteerde input wordt uitgelicht en er verschijnt een tweede lijst met inputs.
  • Selecteer de input waarmee je wil verwisselen in de rechtse lijst.


Je ziet alleen inputs die in aanmerking komen voor verwisseling.


Stap 2: Verwissel de toetsen

  • Klik onderaan op verwisselen.
  • Wil je nog inputs verwisselen? Herhaal dan de vorige stappen.
  • Ben je klaar? Klik op sluiten.

Resultaat

De acties verbonden aan de toetsen zijn verwisseld. De actie 'Alle lampen' is nu verbonden met de linkse benedentoets, aan de rechtse benedentoets is er geen actie meer verbonden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.