Skip to main content
Skip table of contents

Kastopbouw vanaf versie 1.13

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je een kast moet opbouwen in de Niko Home Control software vanaf softwareversie 1.13.

Startpunt

Het startpunt van dit stappenplan is een project waar je het onderdeel Creatie al volledig van hebt afgerond.


Stap 1: Open de kastopbouw

 • Ga naar Kastopbouw in de menubalk bovenaan.
  Je komt terecht in het scherm Stel de kast samen


De lijstweergave opent automatisch aan de linkerzijde.

Indien de installatie uit meerdere kasten bestaat, kan je een kast toevoegen door op voeg een kast toe te klikken in het rechter deelvenster. • Klik op Kast: kast_1 in het linker deelvenster om het tabblad Kasteigenschappen te openen.


 • Geef de kast zo nodig een naam.
 • Pas bij kastgrootte de grootte van de kast aan. 

Stap 2: Vul de kast met modules

 • Klik op verder om naar het tabblad vullen met modules te gaan.


De software vult de eerst aangemaakte kast standaard met een connected controller als je daarvoor gekozen hebt bij een nieuw project toevoegen.
 • Klik op de eerste module, de connected controller.

 • Geef de connected controller zo nodig een naam.
 • Klik op OK om naar het tabblad Kasteigenschappen terug te keren.
 • Klik op verder om naar het tabblad Vullen met modules te gaan.
 • Kies de nodige modules voor je project. Het type en aantal modules zal bepaald worden door de soort en het aantal kringen van de installatie.


De software plaatst de module naast de vorige of gaat naar de volgende DIN-rail indien er onvoldoende plaats overblijft.
Je kan zelf de modules vrij van plaats wisselen in de kastopbouw.
Je kan zelf aangeven dat je de module op een andere rail wil door vooraf op de rail van je keuze te klikken. Indien nodig wordt automatisch een railkoppeling geplaatst.
 • Geef de module zo nodig een naam.


Een installatie heeft al snel meerdere schakelmodules nodig. Geef elke schakelmodule een duidelijke naam. 
Bevestig dimmodules bij voorkeur onderaan in de schakelkast, maar niet onder of vlak naast warmtegevoelige elementen zoals de connected controller of de voeding.

Stap 3: Outputs en sensoren toewijzen

 • Klik op verder om naar het tabblad Outputs toewijzen te gaan.

 • Klik op de module waarvan je de uitgangen wil toewijzen aan de aan te sturen elementen in de woning.


Je ziet de geselecteerde module nu rechts afgebeeld samen met de contacten.
Op het plan van de woning komt nu een ‘+’-teken te staan bij alle uitgangen die aan dit type module toegewezen kunnen worden. 
 • Klik op het plan de uitgangen aan die je aan deze module wil koppelen.


De elementen worden in volgorde van aanklikken aan de module toegewezen tot alle contacten bezet zijn. 
Je kan de volgorde van de uitgangen op de module wijzigen door de elementen van lijn te verslepen met de zwarte knop achter de lijn.

Wanneer je de bedrading van de kast uitvoert, is het belangrijk om dit te doen in de volgorde die je gemaakt hebt in de software. 
 • Klik op opslaan om terug te keren naar het overzicht van de verschillende modules.

 • Herhaal de stapppen van outputs en sensoren toewijzen voor elke module in de kast. 

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het scherm Stel de kast samen.

Stap 4: Resultaat

Ga verder naar de stap Realisatie.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.