Skip to main content
Skip table of contents

Geconnecteerd gebruik van de draadloze schakelaar met batterij, viervoudig, Zigbee®

Configuratie

Je kunt een viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij gebruiken met een draadloze bridge (550-00640) of slimme hub (552-00001) om over meer geavanceerde functies te beschikken. Configureren gebeurt met de Niko Home Control programmeersoftware of de Niko Home app.

Voorwaarden

Download de Niko Home Control programmeersoftware:

De Niko Home app downloaden via Google Play of de App store

Onboarden


Onboarden via de Niko Home Control programmeersoftware


Actie

Bijkomende informatie

1

Je kan een verbinding creëren met je Niko Home Control installatie door:

  • Een UTP-kabel van je computer aan te sluiten op een vrije poort van de router die verbonden is met de connected controller of slimme hub

  • Een UTP-kabel van je computer rechtstreeks aan te sluiten op de WAN-aansluitpoort van de connected controller of slimme hub

  • Je kan je computer ook verbinden via de wifi-interface

Zorg ervoor dat de computer hetzelfde IP-netwerk gebruikt als de connected controller of slimme hub

2

Open de Niko Home Control programmeersoftware.

 • Mogelijk wordt je gevraagd om de software van je Niko Home Control installatie bij te werken. Doe dit en wacht tot het systeem is bijgewerkt

 • Dit kan 5 tot 20 minuten duren

 • Software-upgrades worden niet gedetecteerd bij het openen van de Niko Home Control programmeersoftware als er geen verbinding is met de Niko Home Control installatie (offline modus)

3

Kies een van deze opties:

  • Open een bestaand Niko Home Control project van je pc (zie Opening a project)

  • Open een bestaand configuratiebestand van de connected controller of slimme hub

  • Creëer een nieuw project met de gewenste grondplannen (zie Create a project)


4

Open het overzichtsvenster Creëren.


5

Doe het volgende:

  1. Ga in de rechterknoppenbalk naar Bedieningen en toestellen toevoegen.

  2. Kies een van deze opties:

   • Selecteer de Ruimte bovenaan in het venster, of

   • Klik in een Ruimte in het overzichtsvenster Creëren om aan te geven waar je het Zigbee ® toestel wil toevoegen.

D e omtrek van de ruimte wordt geaccentueerd.

6

Doe het volgende:

  1. Ga in het venster Bedieningen en toestellen toevoegen naar Geconnecteerde bedieningen.

  2. Selecteer de gewenste draadloze Zigbee® schakelaar met batterij.

 • Het Zigbee® toestel verschijnt als drie icoontjes in de linkerbovenhoek van de geselecteerde ruimte: Een icoontje voor bedienen, een toestel-icoontje (lamp) en een icoontje voor basisactie

 • Je kan elke icoonnaam bewerken: klik op het icoon en verander het Naam-veld

 • Je kan het Zigbee® toestel naar een andere ruimte slepen

 • Het veld Bedieningswijze kan ingesteld worden op (zie ook Adjusting the operating mode of a push button):

  • Kort drukken: om de basisactie of routine te activeren door kort op de drukknop te drukken (standaard)

  • Lang drukken: om de basisactie of routine te activeren door langere tijd op de drukknop te drukken. Stel de Duur in (minimaal 1 seconde - maximaal 59 seconden)

  • Drukknopmodus: om de basisactie of routine te activeren zolang je op de drukknop drukt

  • Zie ook: Adjusting the operating mode of a push button

 • Het veld Shiftfunctie kan ingesteld worden op Uitgeschakeld (standaard) of Ingeschakeld. Zie ook Create menu - Condition

 • Ga voor mee informatie naar Creating a control or a device

7

Stel de parameters van het Zigbee® toestel in voor een basisactie , routine , voorwaarde of tijdschema .

 • Je kan de weergave van het icoon voor de basisactie wijzigen. Klik op de Grafische voorstelling van het icoon en selecteer een nieuwe. Je zal dit icoontje ook in de Niko Home app zien

 • De Basisactie kan:

  • gelinkt worden aan een specifieke periode waarna de basisactie wordt gestopt. Vink het keuzevakje aan en stel de gewenste tijdwaarde in.

  • alleen in de Niko Home app of op het touchscreen getoond worden. Vink het keuzevakje aan. Merk op dat de gekoppelde bedieningen worden verwijderd!

8

Koppel een Zigbee ® toestel aan je Niko Home Control installatie en koppel er een adres aan.

  1. Open het overzichtsvenster Adres en ga naar Bedieningen en toestellen. De adresseerstatus geeft aan hoeveel toestellen er al geadresseerd zijn.

  2. Klik op het plusteken van een bedieningsicoon om het toe te voegen aan de lijst in het venster.

  3. Volg de stappen in het venster Hoe instellen om het Zigbee® toestel te koppelen (zie ook de afbeeldingen onder deze tabel).

 • Controleer of het Zigbee® toestel een draadloze Zigbee® schakelaar met batterij (552-720xx) is

Indien het Zigbee® toestel eerder op een ander netwerk is geïnstalleerd, dien je het apparaat te resetten voordat je een nieuwe onboardingprocedure start; Zie ook Reset-modus

 • Het wordt aanbevolen een draadloze Zigbee® schakelaar met batterij te adresseren binnen het RF-bereik van reeds geadresseerde Zigbee ® toestellen met 230 V. Dat maakt het mogelijk om in het meest optimale mesh netwerk te leren. Eventuele gaten in je Zigbee ® netwerk kun je dichten door rond de dode zones extra geconnecteerde stopcontacten of Zigbee ® toestellen met 230 V toe te voegen. Zie ook Zigbee®-netwerkprincipes .

 • Adresseren kan niet offline. De programmeersoftware moet verbonden zijn met je Niko Home Control installatie

 • Koppel slechts één Zigbee ® toestel per keer. Het koppelen en adresseren van Zigbee ® toestellen gebeurt in dezelfde stap

 • Druk tijdens het onboarden niet op de schakelknop of andere knoppen

 • Als het koppelen niet lukt, zal de blauwe led niet vier seconden branden In dat geval zal de knipperende blauwe led na 90 seconden gedeactiveerd worden.

 • Een reeds geadresseerd toestel toont zijn adresgegevens

 • Ga voor mee informatie naar Addressing controls and devices

9

Herhaal stappen 4-8 voor elk Zigbee® toestel dat je aan het Niko Home Control project wil toevoegen. Voor elk toestel dat met succes werd toegevoegd en geadresseerd, verschijnt er een geel vinkje bij het icoontje.

10

Zodra je alle Zigbee® toestellen hebt geadresseerd, moet je ze uploaden naar je Niko Home Control Installatie.

 • Uploaden kan enkel als er een verbinding is gemaakt met de Niko Home Control installatie. Er wordt een foutbericht getoond als er geen controllers gevonden zijn

 • Er kunnen nieuwe software-upgrades voor de Niko Home Control installatie gevonden worden

 • Bijkomende informatie over deze geüploade versie kan toegevoegd worden in het veld Omschrijving

 • Ga voor meer informatie naar: Uploading


Koppelen van een viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij

Start het koppelen van een viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij

De viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij is met succes gekoppeld

Zet het Niko Zigbee® toestel in Niko Home Control koppelmodus (EZ-modus) door binnen de zes seconden drie keer op de schakelknop te drukken. De blauwe led begint maximaal 90 seconden te knipperen omdat hij zoekt naar de Zigbee® gateway

Koppelmodus = led knippert

Het Zigbee® toestel is toegevoegd aan het Zigbee® Niko Home Control netwerk als de blauwe led voor 4 seconden gaat branden en daarna uitgaat
Onboarden via de Niko Home app


Actie

Bijkomende informatie

1

Open de Niko Home app


2

Ga naar het hamburgermenu (=) > Instellingen > Toestellen > Schakelaars


3

Druk op Schakelaar toevoegen en kies de ruimte waar je het Zigbee® toestel wilt zetten

Of

  1. Kies de Bedieningsweergave en verplaats naar de gewenste ruimte

  2. Klik op het (+) teken (Toestel toevoegen) Het tabblad Bediening verschijnt

  3. Kies Toestel toevoegen > Schakelaars.

  4. Druk op Schakelaar toevoegen.


4

Voeg het Niko Zigbee® toestel toe door binnen de zes seconden drie keer op de schakelknop te drukken. De blauwe led begint voor max. 90 seconden te knipperen. Het Zigbee® toestel is toegevoegd aan het Zigbee® netwerk als de blauwe led voor vier seconden gaat branden en daarna uitgaat

 • Controleer of het Zigbee® toestel een draadloze Zigbee® schakelaar met batterij (552-720xx) is

 • Indien het Zigbee® toestel eerder op een ander netwerk is geïnstalleerd, dien je het apparaat te resetten voordat je een nieuwe onboardingprocedure start; Zie Reset-modus

 • Het wordt aanbevolen om een Zigbee® schakelaar met batterij te adresseren binnen het RF-bereik van een reeds geadresseerd Zigbee toestel met 230 V. Dit maakt het mogelijk om in het meest optimale mesh netwerk op te leiden. Dat maakt het mogelijk om in het meest optimale mesh netwerk te leren. Eventuele gaten in je Zigbee ® netwerk kun je dichten door rond de dode zones extra geconnecteerde stopcontacten of Zigbee ® toestellen met 230 V toe te voegen; Zie ook Zigbee® network principle

 • Je kunt slechts één Zigbee® toestel per keer koppelen. Het koppelen en adresseren van Zigbee ® toestellen gebeurt in dezelfde stap

 • Druk tijdens het onboarden niet op de schakelknop of andere knoppen

 • Als het koppelen niet lukt, zal de blauwe led niet vier seconden branden In dat geval zal de knipperende blauwe led na 90 seconden gedeactiveerd worden

 • Het MAC-adres, de installatiecode en de QR-code staan op het Zigbee® toestel Weet dat Niko Home Control geen ondersteuning biedt voor Inbedrijfstelling via de installatiecode of QR-code

5

Wanneer het Zigbee® toestel wordt gedetecteerd, verschijnt er een bericht in de Home app. Druk op Volgende

Ga voor meer informatie naar Draadloze schakelaar met batterij, viervoudig, Zigbee® > Vereiste onderdelen

6

De schakelaar en lichten zijn toegevoegd.

 • Je kan de icoontjes van de bediening en de lamp een andere naam geven en/of de ruimte wijzigen door op het potloodicoon te drukken

 • Druk op Volgende


7

Geef aan of andere geconnecteerde Zigbee® toestellen dezelfde lamp bedienen

 • Ja, voeg een andere schakelaar toe, of

 • Nee, ga voort met instellen

 • Als je Ja kiest, wordt de procedure herhaald vanaf stap drie

 • In het geval van Nee is de configuratie voor die ruimte afgerond. Bevestig door op Klaar te klikken. Je kan het Zigbee® toestel gebruiken zodra het uploaden is voltooid

 • Afhankelijk van de installatiegrootte kan het uploaden van de configuratie tot 2 minuten duren

Een viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij in een installatie van een ander merk configureren

Lees de handleiding van de fabrikant voor meer informatie over de gebruikswijze van Zigbee® toestellen van een ander merk in hun huisautomatiseringsinstallatie. De draadloze Zigbee® toestellen met batterij van Niko gedragen zich in netwerken van andere merken als toesteltypes voor huisautomatisering die de verplichte Zigbee® clusters en commando's ondersteunen.

Als Zigbee® systemen van andere merken private clusters en/of niet-verplichte clusters vereisen van hun netwerktoestellen, kan dit ertoe leiden dat het geconnecteerde Niko Zigbee® toestel niet compatibel is. Lees de disclaimer op www.niko.eu/zigbee.

Koppelen via EZ-modus

Start de hieronder weergegeven EZ-modus om de draadloze Zigbee® toestellen met batterij toe te voegen aan een gecentraliseerd netwerk van een ander merk. Raadpleeg de software of smartphone-app van het andere merk of gebruik hierna koppelen via Find&Bind om een specifieke knop van de draadloze Zigbee® schakelaar met batterij te koppelen met een actor van het netwerk van het merk.

Start het koppelen van een viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij

De viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij is met succes gekoppeld

Zet het Niko Zigbee® toestel in Niko Home Control koppelmodus (EZ-modus) door binnen de zes seconden drie keer op de schakelknop te drukken. De blauwe led begint maximaal 90 seconden te knipperen omdat hij zoekt naar de Zigbee® gateway

Koppelmodus = led knippert

Het Zigbee® toestel is toegevoegd aan het Zigbee® Niko Home Control netwerk als de blauwe led voor vier seconden gaat branden en daarna uitgaat
 • Als de Zigbee® toestellen voordien gekoppeld waren met een ander netwerk dien je ze allemaal voor deze stap te resetten; Zie Resetten.

 • Inbedrijfstelling via de installatiecode of QR-code is mogelijk indien ondersteund door het Zigbee® netwerk van een ander merk. Raadpleeg de handleiding van het ander merk. De installatiecode, het MAC-adres en de QR-code staan op de draadloze Zigbee® schakelaar met batterij gedrukt.

Koppelen via Find&Bind

Het koppelen of "binden" van een specifieke knop van de draadloze Zigbee® schakelaar met batterij met Zigbee® actoren gebeurt via de gebruikerssoftware voor pc of een smartphone-app van het andere merk. Als je niet over de vereiste configuratiesoftware of smartphone-app beschikt, volg dan de onderstaande stappen om via Find&Bind te koppelen:

Houd de programmeerknop op de achterkant van de viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij gedurende twee seconden ingedrukt. De programmeerled brandt

Druk gedurende vier seconden vier keer op de knop van de viervoudige draadloze Zigbee ® schakelaar met batterij om koppelen via Find&Bind mogelijk te maken. De programmeerled knippert vier keer kort na mekaar gedurende maximaal 90 seconden. De led zoekt naar een Zigbee® ontvanger in hetzelfde netwerk dat ook in de Find&Bind modus is gezet

De viervoudige draadloze Zigbee ® schakelaar met batterij is gekoppeld met een Find&Bind ontvanger wanneer de programmeerled vier seconden gaat branden en vervolgens weer uitgaat

Koppelen via Find&Bind werkt enkel als alle Zigbee® toestellen al deel uitmaken van hetzelfde Zigbee® netwerk

Een viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar in een Zigbee® netwerk van een ander merk zal de mesh-capaciteit niet gebruiken; Zie Zigbee®-netwerkprincipes

Specifieke Niko Home Control functies zullen niet beschikbaar zijn wanneer Niko Zigbee® toestellen verbonden zijn met een Zigbee® controller/gateway van een ander merk. Voorbeelden van functies die specifiek zijn voor het Niko Home Control ecosysteem en dus niet beschikbaar zijn in Zigbee® netwerken van andere merken zijn:

 • De mogelijkheid om de viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar op elke actor te configureren

 • Over-The-Air (OTA) firmware-updates

 • Voorgedefinieerde acties en routines van Niko Home Control

Geconnecteerd gebruik

Draadloze schakelaar met batterij, viervoudig, Zigbee®

Disable checkingPremium suggestions

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.