Skip to main content
Skip table of contents

Velux

Hvad kan du med Niko Home Control?

Du kan få Velux-betjeningen direkte tilgængelig i din Niko Home app, Digital black eller touchskærm Velux funktionerne kan også kombineres i scenarier og programmeringen og/eller styre flere enheder samtidigt med et enkelt tryk på et tryk (fx slukke al belysning og lukke Velux vinduer, når du trykker på knappen Forlad hjemmet).

Når du anvender Niko Home Control i kombination med dit Velux system, kan du gøre følgende:

 • Åbne og lukke vinduer, solafskærmning og skodder

 • Stoppe åbning og lukning af vinduer, solafskærmning og skodder

Hvilke funktioner, der er tilgængelige i Niko Home Control, afhænger af de specifikke installerede funktioner i Velux systemet.

Du skal bruge:


Kort sagt

Mere information

Generelt

Specifik elektrisk ledningsføring er påkrævet.

For at kunne anvende alle kanalerne i et Velux KLF 200 modul, har du brug for et SVV-kabel med minimum 12 faseledere

Hvis du ønsker en mere specificeret anvendelse, skal du huske på, at du har brug for to faseledere pr. Velux produkt, du vil betjene, plus mindst en jordleder.

Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en controller.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.1.1 eller nyere).

 • For hvert Velux produkt, er et Niko Home Control relæmodul med 2 frie udgange installeret på el-tavlen.

Et af følgende moduler kan anvendes:

Din Velux installation opfylder følgende krav: 

 • Velux vinduet, ovenlysvinduet, solbeskyttelsen og skodden er en del af Velux Integra®-serien.

 • Pr. 5 Velux produkter er  et KLF 200 modul installeret.

KLF 200 modulet:

 • giver forbindelsen til Niko Home Control.

 • placeres helst i nærheden af dine VELUX produkt.

 • kan styre maksimalt 5 Velux produkter.

Hvordan aktiverer du et link mellem dit Niko Home Control og dit Velux system?

 1. Sørg for, at du har alt det, du har brug for (se ovenfor).

 2. Tilføj en enhed, Velux ovenlysvindue, i grundplanen (*).

 3. Valgfrit, tilføj en motorstyring (**).

 4. Opret en basisprogrammering med Velux ovenlysvinduet.  Ovenlysvinduet betjenes med appen, en touchskærm, en Digital black eller en motorstyring.

 5. Tilføj Velux ovenlysvinduet i de ønskede programmeringer og/eller scenarier.

 6. Tildel Velux ovenlysvinduet til et relæmodul på el-tavlen (***).

 7. Adressér det relæmodul, der anvendes til Velux produktet.

 8. Gentag trinene ovenfor for hvert Velux produkt.

 9. Overfør konfigurationsfilen til din installation.


(*) Uanset om du har Velux vindue, ovenlysvindue, solafskærmning eller skodder i din installation, vil softwaren altid bruge enheden Velux ovenlysvindue.

(**) Det er ingen øget værdi i at anvende en motorstyring med LED. Der er ingen feedback, når Velux produktet åbner og lukker.

(***) Opret tavlen, og tilføj relæmodulet, hvis det endnu ikke er til stede.

Du kan se instruktionsvideoen her. 

https://www.youtube.com/embed/jBgzG0ZNyBQ

Hvordan deaktiverer du et link mellem dit Niko Home Control og dit Velux system?

 1. Fjern  Velux ovenlysvinduet(rne) fra grundplanen.

 2. Overfør konfigurationsfilen til din installation.

Når du har deaktiveret linket, sker følgende:

 • Velux funktionerne forsvinder fra din Niko Home Control app, dine touchskærme og Digital blacks.

 • Når de har været anvendt i Niko Home Control programmeringer, vil Velux funktionerne ikke længere blive udført.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.