Skip to main content
Skip table of contents

Oprette en tavle

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Tavler.
  Resultat:
  Vinduet Tavler vises. 
 2. Klik på knappen Tilføj ny tavle.
  Resultat:
  Vinduet Tavle vises.

 3. Hvis du ønsker det, kan du ændre tavlens navn.

 4. Vælg antal rækker.

 5. Vælg rækkernes længde.

 6. Klik på Luk for at gå tilbage til vinduet Tavler.

 7. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Tavleopbygning.

Brug knapperne på bjælken i bunden til at:

 • Vise alle tavler
 • Vise en tavle
 • Vise moduler 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.