Skip to main content
Skip table of contents

Tildeling af en enhed til et modul

Du etablere en forbindelse imellem enhederne på tegneområdet (fx kontaktstyret belysningskredsløb, rulleskodder, digital sensor osv.) og den korresponderende indgang og udgang til modulet. Den rækkefølge, du tildeler enhederne til et modul i, afhænger af, hvordan ledningsføringen er udført.

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Tildel enheder.
  Resultat:
  Vinduet Tildel enheder vises.
 2. Klik på det modul du vil tildele enheder til.
  Resultat:
  Vinduet Tildel enheder til (navn på modulet) vises, og den viser en oversigt over de tildelte enheder.
 3. Klik på plustegnet ved den pågældende enhed, og tilføj den på modulet.
  Resultat:
  I tegneområdet er enheden markeret som tildelt, og nummeret på dens placering i modulet vises.

  Enheder bliver tildelt i den rækkefølge, du klikker på dem. Du kan også først klikke på et nummer i vinduet og tildele en enhed til den placering ved at klikke på enhedens plustegn.

 4. Klik på Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Tavleopbygning.

Brug knapperne på bjælken i bunden til at:

 • Vise alle tavler
 • Vise en tavle
 • Vise moduler
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.