Skip to main content
Skip table of contents

Tilføj et modul

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Moduler.
  Resultat:
  Vinduet Moduler  vises og viser de forskellige modultyper.
 2. Du kan nu vælge:

  • Hvis du markerer feltet Spring over detaljerede parametre for hvert modul, kan du hurtigt vælge flere moduler ved at klikke på dem. Du kan ændre navnet senere.

  • Hvis du fjerner mærket i feltet Spring over detaljerede parametre for hvert modul, kan du ændre navnet med det samme.

 3. Vælg en tavle øverst i vinduet eller klik på den tavle, du vil tilføje et modul på.
 4. Vælg en række på tavlen i vinduet, eller klik på den ønskede række på tavlen.

 5. Vælg det ønskede modul.
  Resultat:
  Vinduet Rediger modul vises, og den viser navnet på modulet.

 6. Hvis du ønsker det, kan du ændre modulets navn.

 7. Klik på Luk for at gå tilbage til vinduet Moduler.

 8. Klik på Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Tavleopbygning.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.