Skip to main content
Skip table of contents

Smart brug af den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder

Konfiguration

Du kan bruge en trådløs batteridrevet Zigbee® enkeltafbryder med en trådløs bridge (550-00640) eller smart hub (552-00001) for at muliggøre mere avancerede funktioner. Konfigurationen udføres med Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen.

Forudsætninger

Registrering


Introduktion via Niko Home Control programmeringssoftwaren

Programmering

Yderligere information

1

Du kan oprette forbindelse til din Niko Home Control installation ved at:

  • Tilslutte et UTP-kabel fra din computer til en ledig port på routeren, der er forbundet med controlleren eller smart hubben

  • Tilslutte et UTP-kabel fra din computer direkte ind i WAN-porten på controlleren eller smart hubben (hvis der ikke er nogen tilgængelig router)

  •  Du kan også forbinde din computer via Wi-Fi interface

Sørg for, at computeren er på det samme IP-netværk som controlleren eller smart hubben

2

Åbn Niko Home Control programmeringssoftwaren.

 • Du kan blive bedt om at installere en softwareopdatering til din Niko Home Control installation. Start denne opdatering og vent til den er færdig

 • Opdateringen kan tage 5 til 20 minutter

 • Softwareopdateringer registreres ikke, når du åbner Niko Home Control programmeringssoftwaren, hvis der ikke er forbindelse til Niko Home Control installationen (offline)

3

Vælg en af følgende muligheder:

  • Åbn et eksisterende Niko Home Control projekt fra din PC (se Opening a project)

  • Åbn en eksisterende konfigurationsfil fra controlleren eller smart hubben

  • Opret et nyt projekt med de ønskede grundplaner (se Create a project)


4

Åbn oversigtsvinduet Opret.


5

Gør følgende:

  1. I højre bjælke skal du gå til Tilføj betjeninger og enheder.

  2. Vælg en af følgende:

   • Vælg Rum i toppen af vinduet eller

   • Klik i et Rum i oversigtsvinduet Opret for at angive, om du vil tilføje Zigbee® enheden.

Rummets perimeterlinje fremhæves.

6

Gør følgende:

  1. I vinduet Tilføj betjeninger og enheder skal du gå til Betjeninger.

  2. Vælg den ønskede trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder.

 • Zigbee® enheden vises som tre ikoner i øverste venstre hjørne af det valgte rum: Et betjeningsikon, et enhedsikon (lampe) og et basisprogrammeringsikon

 • Du kan redigere hvert ikonnavn: Klik på ikonet og foretag ændringer i feltet Navn

 • Du kan trække Zigbee® enheden til et andet rum

 • FeltetDriftsfunktion kan indstilles (se ogsåAdjusting the operating mode of a push button):

  • Kort tryk: for at aktivere basisprogrammeringen eller scenariet ved at trykke kort på trykket (standard)

  • Tryk og hold: for at aktivere basisprogrammeringen eller scenariet ved at trykke på trykket i længere tid. Indstil Varighed (minimum 1 sek. - maksimum 59 sek.)

  • Trykfunktion: for at aktivere basisprogrammeringen eller scenariet, så længe trykket holdes nede

  • Se også: Adjusting the operating mode of a push button

 • Feltet Skift funktion kan indstilles til Deaktiveret (standard) eller Aktiveret. Se også Create menu - Condition

 • For yderligere oplysninger henvises til Creating a control or a device

7

Indstil parametrene for Zigbee® enheden for en basisprogrammering, et  scenarie, en  logikprogrammering eller tidsplan.

 • Du kan ændre grafikken for ikonet basisprogrammering. Klik på ikonet Visualiseret grafik og vælg en ny. Dette ikon bliver også synligt i Niko Home appen

 • Basisprogrammeringen kan:

  • være forbundet til en bestemt periode, hvorefter basisprogrammeringen stoppes. Sæt kryds i afkrydsningsfeltet og indstil den ønskede timerværdi.

  • vises kun på Niko Home appen eller touchskærmen. Sæt kryds i afkrydsningsfeltet. Bemærk, at de tilknyttede betjeningstryk fjernes!

8

Par en Zigbee® enhed med din Niko Home Control installation og forbind den til en adresse.

  1. Åbn oversigtsvinduet Adresse og gå til Betjeninger og enheder. Adresseringsstatussen fremhæver, hvor mange enheder der allerede er adresseret.

  2. Klik på betjeningsikonets plustegn for at tilføje dem på listen i vinduet.

  3. Følg trinene i vinduet Opsætning for at parre Zigbee® enheden (se desuden billederne under denne tabel).

 • Kontroller, at Zigbee® enheden er en trådløs batteridrevet Zigbee® afbryder (552-720xx)

Hvis Zigbee® enheden tidligere har været konfigureret med et andet netværk, skal den nulstilles, inden den introduceres igen. Se også Nulstillingsfunktion

 • Det anbefales at adressere en trådløs batteridrevet Zigbee® afbryder inden for RF-rækkevidde af en i forvejen adresseret 230V drevet Zigbee®. Dette gør det muligt at undervise i det mest optimale meshing-netværk. Mulige huller i dit Zigbee® netværk kan afhjælpes ved at tilføje flere smart stikkontakter eller 230V drevne Zigbee® enheder omkring 'døde' zoner. Se også Zigbee®-netværksprincip.

 • Adresseringen kan ikke udføres offline. Programmeringssoftwaren skal være tilsluttet din Niko Home Control installation

 • Par kun én Zigbee® enhed ad gangen. Parringen og adresseringen af Zigbee® enheder udføres i samme trin

 • Tryk ikke på afbryderen eller andre tryk under introduktionsproceduren

 • Den blå LED lyser ikke i 4 sekunder, hvis parringen mislykkes. I dette tilfælde vil den blinkende blå LED deaktiveres efter 90 sekunder

 • Der vises en adresse for en enhed, der allerede er adresseret

 • For yderligere oplysninger henvises til Addressing controls and devices

9

Gentag trin 4-8 for hver Zigbee® enhed, du ønsker at føje til Niko Home Control projektet. For hver enhed, der er blevet tilføjet og adresseret, vises en gul pil ved siden af dens enhedsikon.

10

Når samtlige Zigbee® enheder er blevet adresseret, skal du overføre dem til din Niko Home Control installation.

 • Overførslen kan kun udføres, hvis der er oprettet forbindelse til Niko Home Control installationen. Der vises en fejlmeddelelse, når der ikke findes nogen controllere

 • Nye softwareopdateringer kan blive registreret til Niko Home Control installationen

 • Yderligere oplysninger om denne overførselsversion kan tilføjes i feltet Beskrivelse

 • For yderligere oplysninger henvises til: Uploading


Parringsmetoden for en trådløs batteridreven Zigbee® enkeltafbryder

Påbegynd parringen af en trådløs batteridreven Zigbee® enkeltafbryder

Den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder er blevet parret

Sæt Niko Zigbee® enheden i Niko Home Control parringsfunktion (EZ-funktion) ved at trykke på afbryderknappen 3 gange inden for 6 sekunder. Den blå LED begynder at blinke i maks. 90 sekunder, mens den søger efter Zigbee® gatewayen

Parringsfunktion = LED blinker

Zigbee® enheden er blevet tilføjet i Zigbee® Niko Home Control netværket, når den blå LED lyser i 4 sekunder og derefter slukkesIntroduktion via Niko Home appen


Programmering

Yderligere information

1

Åbn Niko Home appen


2

Gå til menuen (≡) > Indstillinger > Enheder > Afbrydere


3

Tryk på  Tilføj afbryder og vælg det rum, hvor du vil anbringe Zigbee® enheden

Eller

  1. Vælg Betjeningsvisning og gå til det ønskede rum

  2. Klik på ikonet (+) (Tilføj enhed). Betjeningsfanen bliver synlig

  3. Vælg Tilføj enhed > Afbrydere.

  4. Tryk på Tilføj afbryder.


4

Tilføj Niko Zigbee® enheden ved at trykke på afbryderen 3 gange inden for 6 sekunder. Den blå LED begynder at blinke i maks. 90 sekunder Zigbee® enheden er blevet tilføjet i Zigbee® netværket, når den blå LED lyser i 4 sekunder og derefter slukkes

 • Kontroller, at Zigbee® enheden er en trådløs batteridrevet Zigbee® afbryder (552-720xx)

 • Hvis Zigbee® enheden tidligere har været konfigureret med et andet netværk, skal den nulstilles, inden den introduceres igen. Se Nulstillingsfunktion

 • Det anbefales at adressere en batteridrevet Zigbee® enhed inden for RF-rækkevidden af en i forvejen adresseret og 230V drevet Zigbee® enhed. Dette gør det muligt at undervise i det mest optimale meshing-netværk. Mulige huller i dit Zigbee® netværk kan afhjælpes ved at tilføje flere smart stikkontakter eller 230V drevne Zigbee® enheder omkring 'døde' zoner. Se også Zigbee® network principle

 • Det er kun muligt at parre én Zigbee® enhed ad gangen. Parringen og adresseringen af Zigbee® enheder udføres i samme trin

 • Tryk ikke på afbryderen eller andre tryk under introduktionen

 • Den blå LED lyser ikke i 4 sekunder, hvis parringen mislykkes. I dette tilfælde vil den blinkende blå LED deaktiveres efter 90 sekunder

 • MAC-adressen, installationskoden og QR-koden er påtrykt Zigbee® afbryderen. Bemærk, at Niko Home Control ikke understøtter introduktion med QR- eller installationskode

5

Når Zigbee® enheden er registreret, vises en meddelelse i Home ppen. Tryk på Næste

Se Trådløs batteridrevet Zigbee® enkeltafbryder > Påkrævede dele

6

Afbryderen og dens belysning er blevet tilføjet.

 • Du kan omdøbe ikonerne for betjeningen og lampen og/eller ændre rummet ved at trykke på blyantikonet

 • Tryk på Næste


7

Vælg, om andre tilsluttede Zigbee® enheder betjener den samme lampe:

 • Ja, tilføj en anden afbryder, eller

 • Nej, fortsæt opsætningen

 • Hvis du vælger Ja, gentages proceduren fra og med trin 3

 • Nej betyder, at konfigurationen er gennemført for det pågældende rum. Bekræft ved at klikke på Udført. Du kan bruge Zigbee® enheden efter vellykket overførsel

 • Afhængigt af installationens størrelse kan overførslen af konfigurationen tage op til 2 minutter

Konfiguration af en trådløs batteridrevet Zigbee® enkeltafbryder i en tredjepartsinstallation

Se producentens vejledning og få flere oplysninger om brug af tredjeparts Zigbee® enheder i dennes boligautomatiseringssystem. Trådløse batteridrevne Zigbee® enheder fra Niko fungerer i tredjepartsnetværk som boligautomatiseringsenhedstyper, der understøtter de obligatoriske Zigbee® grupper og kommandoer.

Tredjeparts Zigbee® installationer, der kræver private grupper og/eller ikke-obligatoriske grupper fra deres netværksenheder, er måske ikke kompatible med den tilsluttede Niko Zigbee® enhed. Se ansvarsfraskrivelse på www.niko.eu/zigbee.

Parring i EZ-funktion

Start EZ-funktionssekvensen, der vises nedenfor, for at tilføje de trådløse batteridrevne Zigbee® enheder til et centraliseret tredjepartsnetværk. Se tredjepartssoftwaren eller smartphone appen eller brug Find&Bind parring for at linke et specifikt tryk på den batteridrevne Zigbee® afbryder til en aktør i tredjepartsnetværket.

Påbegynd parringen af en trådløs batteridreven Zigbee® enkeltafbryder

Den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder er blevet parret

Sæt Niko Zigbee® enheden i Niko Home Control parringsfunktion (EZ-funktion) ved at trykke på afbryderknappen 3 gange inden for 6 sekunder. Den blå LED begynder at blinke i max. 90 sekunder, mens den søger efter Zigbee® gatewayen

Parringsfunktion = LED blinker

Zigbee® enheden er blevet tilføjet i Zigbee® Niko Home Control netværket, når den blå LED lyser i 4 sekunder og derefter slukkes • Hvis Zigbee® enhederne tidligere har været tilsluttet et andet netværk, skal de alle sammen nulstilles før dette trin. Se Nulstilling

 • Introduktion med installationskode eller QR-kode er muligt, hvis det understøttes af tredjeparts Zigbee® netværket. Se tredjepartsbrugervejledningen. Installationskoden, MAC-adressen og QR-koden er påtrykt den trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder.

Find&Bind parring

Tilknytning eller "binding" af et specifikt tryk på den trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder til Zigbee® aktører foregår via tredjeparts pc-softwareapplikationen eller en smartphone-app. Hvis du ikke har den nødvendige konfigurationssoftware eller smartphone app, skal du følge Find&Bind sekvensen nedenfor:

Tryk på programknappen på bagsiden af den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder i 2 sekunder. Program-LED'en er tændt

Tryk på knappen på den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder 4 gange inden for 4 sekunder for at aktivere Find&Bind parring. Program-LED'en blinker 4 gange gentagne gange i maksimalt 90 sekunder. Den søger efter en Zigbee® modtager i det samme netværk, som også er sat i Find&Bind funktion

Den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder er parret med en Find&Bind modtager, når program-LED'en lyser i 4 sekunder og efterfølgende slukker igen

Find&Bind parring fungerer kun, når alle Zigbee® enheder allerede er en del af den samme Zigbee®

En trådløs batteridrevet Zigbee® enkeltafbryder i et tredjeparts Zigbee® netværk vil ikke bruge meshing-kapaciteten, se Zigbee®-netværksprincip

Specifikke Niko Home Control funktioner er ikke aktiveret, når Niko Zigbee® enheder er tilsluttet på en tredjeparts Zigbee® controller/gateway. Funktioner, der er specifikke inden for Niko Home Control eco-installationen og derfor ikke er tilgængelige i tredjeparts Zigbee® netværk omfatter:

 • Muligheden for at konfigurere den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder til enhver aktør

 • Over-The-Air (OTA) firmwareopdateringer

 • Foruddefinerede programmeringer fra Niko Home Control

Smart anvendelse

Den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder fungerer i smart funktion, når den er parret med en trådløs smart hub (552-00001), trådløs bridge (550-00640) eller en tredjeparts Zigbee® koordinator/netværk.
Den kan tænde/slukke aktører inden for Niko Home Control ved at:

Der kan dæmpes med dæmpningsaktører ved at holde knappen nede længe.

Flere avancerede funktionaliteter bliver tilgængelige, hvis du parrer den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder med din trådløse smart hub (552-00001) eller trådløse bridge (550-00640) ved hjælp af Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen. Du kan tilføje den trådløse batteridrevne enkeltafbryder til et scenarie eller en sluk-alt-funktion eller forbinde den til en nødfunktion (tænd alt), programmering, kalender eller planlægningsfunktion.

Fjernbetjening er mulig med en smartphone og Niko Home appen. Download Niko Home (med det blå hus-ikon) i Google Play eller App Store.

Det er muligt at betjene enhver aktør i Niko Home Control. Det giver dig fleksibilitet via Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen.

Ingen feedback-LED vises under normal drift med den trådløse batteridrevne Zigbee® enkeltafbryder. En indikation af lavt batteriniveau vises i Niko Home appen.

Firmwaren i en trådløs batteridrevet Zigbee® enkeltafbryder, der fungerer i smart brug i en Niko Home Control installation, kan opdateres Over-The-Air (OTA). OTA udføres automatisk i baggrunden. En Zigbee® enhed anmoder om nye OTA-data hver 6. time. Enheden fortsætter med at fungere normalt under en opdatering.

En trådløs batteridrevet Zigbee® enkeltafbryder i smart brug i en Niko Home Control-installation vil ikke bruge meshing-funktionen. Se Zigbee®-netværksprincip

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.