Skip to main content
Skip table of contents

Använda pekskärmen

Startskärm

Rör vid pekskärmen. Översikten visas.  Om du inte rör vid pekskärmen under en minut kommer den att dimras för att minska energiförbrukningen.  Enheten är dock fortfarande påslagen.

Knappfält

Det finns 5 knappar till vänster i fönstret:


Tryck på knappen för att öppna önskad sida.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.