Skip to main content
Skip table of contents

Använda Åtkomst-knappen

Tryck på  Åtkomst-knappen 

.

Åtkomstskärmen visas med samtalshistoriken. De senaste 20 samtalen från varje videodörrstation visas i kronologisk ordning. Det senaste samtalet står överst på listan.

Siffran i den grå pricken bredvid Åtkomst-knappen

 visar antalet missade samtal.

Den grå pricken i listan över samtal 

visar att du ännu inte har tittat på en inspelning. Tryck på inspelningen för att titta på den.


Tryck på en inspelning för att se den underliggande skärmen. En inspelning varar i 20 sekunder och startar 10 sekunder innan besökaren ringer på klockan. Du kan pausa inspelningen, ställa in ljudnivån och navigera till föregående eller nästa inspelning.

Tryck på krysset som visas uppe till höger för att stänga inspelningen och återgå till listan med samtal, utan att du raderar samtalet.

20 samtal kan sparas på varje videodörrstation. När en besökare ringer på videodörrstationen raderas det äldsta samtalet i listan över 20 samtal automatiskt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.