Skip to main content
Skip table of contents

Använda översikten

Översikten gör det möjligt att snabbt och enkelt komma åt rum och/eller åtgärder som används ofta.

Översikten består av en enda sida och är tom när du först börjar använda pekskärmen. Du kan själv bestämma vilka rum och/eller åtgärder som ska läggas till, tas bort eller flyttas men när sidan är full med rum och/eller åtgärder kan inget mer läggas till.

Tiden visas uppe till höger och du kan använda knappen för att redigera olika  inställningar (se Ändra inställningar).

Följande ikoner visas uppe till vänster, om de är aktiva:

  • Åtkomstkontroll med ring och kom in
  • Ljud tystat

Tryck på dessa ikoner för att avaktivera dem.

Lägg till ikon på översikten

1. Tryck på Kontroll-knappen

.

2. Tryck länge på ett rum eller åtgärd för att lägga till den på översikten.

3. Knappen Lägg till på översikt visas nedtill så att du kan lägga till funktionen på översikten.

Ta bort eller flytta ett objekt på översikten

1. Tryck länge på ikonen på översikten.

Ikonen börjar vibrera. Ett kryss visas i det övre högra hörnet.

2. Tryck på krysset för att ta bort ikonen eller dra ikonen för att flytta den.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.