Skip to main content
Skip table of contents

Ändra inställningar

Pekskärmsinställningar

Tryck på menyikonen 

som visas uppe till höger för att visa eller ändra inställningar. Följande inställningar är tillgängliga:

 • Installationen och kontot på vilket du är inloggad

 • Status för installationen. Om det finns ett problem   med anslutningen syns en röd prick.

 • Ytterligare information om systemet

 • Ljudinställningar. Här kan du anpassa ljudvolymen för ett samtal och för ringsignalen för ett inkommande samtal

 • Återställ

Globala inställningar

Datorn och installationen måste vara anslutna till samma nätverk.


Slutanvändare som vill ändra inställningarna i installationen ska göra så här:

 1. Ladda ner Niko Home Control II-programmeringsprogramvaran här och installera programvaran på din dator.

 2. Öppna programmeringsprogramvaran. Programmeringsprogramvaran ansluter till installationen.

 3. Nu kan du göra följande:

  • Skapa, redigera och ta bort pekskärmsprofiler

  • Skapa, redigera och ta bort nya åtgärder

  • Skapa, redigera och ta bort tidsscheman och logik

  • Ändra inställningar

  •  …

Den detaljerade manualen för denna aktivitet finns i: användarhandboken för Niko Home Control II-programmeringsprogramvaran.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.