Skip to main content
Skip table of contents

Använda Energi-knappen

Du måste vara inloggad på Niko Home Control-installationen för att kunna aktivera energifunktionerna. Applikationen kommer att be dig logga in när det är nödvändigt. Gör det genom att använda e-postadressen och lösenordet som du skapade för att registrera din Niko Home Control-installation på https://mynikohomecontrol.niko.eu/

Tryck på Energi-knappen

.

Energiskärmen visas med värden som registrerats av en mätare under en viss period. Den totala förbrukningen eller det totala utbytet visas ovanför grafen. Använd 

 
 under grafen för att välja en föregående eller nästa period.

 Tryck på 

 för att få mer information och diagram över energiavläsningar.

Använd urvalslistorna upptill för att välja följande:

  • typen av energiavläsning (el, gas, vatten)
  • period (direkt, dag, vecka, månad, år)
  • jämför med en annan period (månad, år), där en heldragen linje visar den föregående perioden.

Energiavläsningar uttrycks i kWh (el) eller m³ (gas eller vatten). Baserat på kostnaden per kWh eller m³ som du anger i programmeringsprogramvaran visas den preliminära förbrukningskostnaden (kostnad per enhet x förbrukade enheter) bredvid det registrerade värdet.

När du vill se direktuppgifter startar du en direktavläsning som visar den effektiva elförbrukningen (eller utbytet) för vald kanal i 30 sekunder. Det finns ingen direktavläsning för vatten och gas.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.