Skip to main content
Skip table of contents

Arbeta med notisknappen

Pekskärmen tillhandahåller information och visar varningar

Pekskärmen tänds när ett förprogrammerat pushmeddelande avges. Denna notis förblir synlig tills du har markerat den som läst. När pekskärmen är i viloläge visas ett oläst pushmeddelande i förgrunden när du rör vid skärmen.

Förprogrammerade informativa meddelanden från systemet visas inte som popup-meddelanden.

LED-indikering

Alla typer av pekskärmar har samma funktionalitet. Pekskärmen (ref.550-20102) är den enda med en LED-indikering.

Om LED-indikeringen är …

så …

vit

har du missat en samtal från videodörrstationen.

blå

Åtkomstkontroll med ring   och kom in är aktiverad.

röd

har du en oläst pushnotis.

Om du har både olästa pushmeddelanden och missade samtal och åtkomstkontroll med ring och kom in är aktiverad prioriteras den röda LED-lampan över den blå LED-lampan, som i sin tur prioriteras över den vita LED-lampan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.