Skip to main content
Skip table of contents

Använda Kontroll-knappen

 1. Tryck på Kontroll-knappen
  .
  Manöverskärmen visas med en lista över alla rum i installationen. Ordningen i listan bestäms av ordningen som ställts in i programmeringsprogramvaran. Här kan du också välja att inte visa vissa rum och åtgärder.
 2. Tryck på rumsikonen för vilken du vill se de tillgängliga åtgärderna/deltagarna.
  Du kommer att se alla deltagare/åtgärder som är tillgängliga i detta rum. Om du trycker på ikonerna för olika rum blir listan längre. Tryck på ett rum igen så försvinner listan.
 3. Tryck på ikonen för åtgärden/deltagaren som du vill styra.
  Ikonen visar återkoppling om status för denna åtgärd/deltagare. För vissa åtgärder visas en extra skärm som gör det möjligt att tillämpa mer specifika inställningar. När du öppnar en annan åtgärd stängs denna extra skärm.


I nästa kapitel sammanfattar vi de olika typerna av aktiviteter och deras beteende.

Styra åtgärder

1. Starta/stoppa en åtgärd

När en åtgärd har ett start- och stoppbeteende (på/av) kan detta startas genom att trycka på ikonen. Tryck på ikonen igen för att stoppa åtgärden.

Om ikonen är...så är åtgärden...Ikon
grå,inte aktiv.

gul,aktiv.

2. Stämningskontroll

Tryck på stämningsikonen för att aktivera. Den aktiva stämningsikonen visas i en annan färg.

För att avaktivera stämningen måste du välja en annan stämning i samma rum eller avaktivera alla länkade deltagare.

3. Dimmerkontroll

Färgen på ikonen för dimmerkontroll visar lampans status.

Om ikonens färg är...så...Ikon
ljusgul,lyser lampan med en låg andel av dess maximala kapacitet.

mörkgul,lyser lampan med en hög andel av dess maximala kapacitet.

grå,är den dimbara lampan avaktiverad.

Tryck på ikonen för dimmerkontroll för att ställa in ljusintensiteten. En skärm visas där du kan dimma lampan mer eller mindre med ett skjutreglage.

Tryck på på/av-knappen för att tända eller släcka lampan.

Dimmerkontrollen kommer att ha ett annat beteende om minnesfunktionen aktiverades när programmeringsprogramvaran skapades.

Om dimmerkontrollens minnesfunktion är...så...
aktiv,lyser lampan med den senast kända ljusintensiteten efter att lampan släckts och tänts igen.
inte aktiv,lyser lampan med maximal ljusintensitet efter att lampan släckts och tänts igen.

4. Ventilationskontroll

Du kan aldrig avaktivera ett ventilationssystem. Det är kontinuerligt aktivt (minst i det lägsta läget).

Ikonen är alltid lila.

Tryck på ikonen för ventilationskontroll för att anpassa ventilationsläget. En skärm visas där du kan välja mellan låg, medel, hög och boost. Symbolen i ikonen för ventilationssystemet visar vilket läge som är aktivt.

Aktivt lägeIkon
låg

medel

hög

boost


Om du väljer boost kommer ventilationssystemet att arbeta på maximal kapacitet under en viss period (inställd i programmeringsprogramvaran). När den inställda tidsperioden har förflutit växlar ventilationssystemet automatiskt till det läge det var i innan boostläget aktiverades.

5. Jalusistyrning

Färgen på ikonen för jalusistyrning visar jalusins status.

Om ikonens färg är...så är jalusin...Ikon
ljuslila,helt öppen.

mörklila,

arbetar med en hög procentandel av sin kapacitet.

grå,

avaktiverad.


Tryck på ikonen för jalusistyrning för att öppna och stänga jalusier. En skärm visas där du kan öppna eller stänga jalusierna med ett skjutreglage.

Tryck på Öppna- och Stäng-knapparna för att öppna eller stänga jalusierna helt.

6. Persiennstyrning

Du kan styra en persienn på samma sätt som en jalusi. Den enda skillnaden är ikonen.

7. Markisstyrning

Du kan styra en markis på samma sätt som en jalusi. Den enda skillnaden är ikonen.

8. Termostat

Du kan inte anpassa programmeringen för termostaten på pekskärmen. Du måste göra det på själva termostaten.

Termostater visas som en åtgärd. Temperaturen i ikonen är den aktuella temperaturen. Temperaturen i den lilla cirkeln är den önskade temperaturen

Om färgen på den önskade   temperaturen är…

så är den önskade   temperaturen…

Ikon

röd,

högre än den aktuella temperaturen.

blå,

lägre än den aktuella temperaturen.

Tryck på termostatikonen. En skärm visas där du tillfälligt kan höja den förprogrammerade temperaturen (= tills nästa start i cykeln) eller välja ett annat termostatprogram  .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.