Skip to main content
Skip table of contents

Skapa en DALI-enhet

Från och med version 2.19 av programmeringsprogramvaran Niko Home Control skapas alla DALI-enheter offline. DALI-enheterna skannas och länkas i menyn Adress > DALI-enheter.

För versioner före 2.19 hänvisar vi till Niko Home Controls programvarumanual version 2.17.

Utgångspunkt

Procedur

Med en DALI-2-broadcastmodul skapar du 2 enheter för DALI-belysning (broadcastmodul) i installationen (en enhet per DALI-kanal).

Med en adresserbar DALI-2-modul skapar du så många DALI-enheter, DALI-dimrad belysning eller DALI-switchad belysning, i installationen som det befintliga antalet DALI-reglerdon.

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Lägg till kontroller och enheter.
  Resultat:
  Panelen Lägg till kontroller och enheter öppnas och visar kategorierna som kontrollerna och enheterna har delats upp i. 

 2. Du har nu valet:

  • Om du markerar valrutan Hoppa över detaljerade parametrar för varje kontroll eller enhet kan du snabbt lägga till flera kontroller eller enheter genom att klicka på dem. Då måste du emellertid ange namn och parametrar för varje kontroll eller enhet efteråt.

  • Om du avmarkerar valrutan Hoppa över detaljerade parametrar för varje kontroll eller enhet kan du ställa in namn eller parametrar för den aktuella kontrollen eller enheten omedelbart.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin DALI-enheter.

 4. Välj önskat rum överst i panelen eller klicka inuti rummet där du vill placera DALI-enheten.

 5. Välj önskad DALI-enhet:

  1. DALI-switchad belysning eller DALI-dimrad belysning om du har en adresserbar DALI-2-modul i centralen

  2. DALI-belysning (broadcastmodul) om du har en DALI-2-broadcastmodul i centralen

 6. Den valda enheten placeras i det valda rummet.

 7. Det rekommenderas starkt att enhetens förinställda namn ändras.

 8. Dra enheten till rätt plats på planritningen.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Lägg till kontroller och enheter.

 10. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Skapa.

När DALI-enheterna är skapade måste du göra följande:

 1. Använda DALI-enheterna i enkla åtgärder och rutiner.

 2. Fylla centralen med de nödvändiga DALI-2-modulerna:

  1. DALI-2-broadcastmodul för enheter med DALI-belysning (broadcastmodul)

  2. Adresserbar DALI-2-modul för enheter med DALI-dimrad belysning eller DALI-switchad belysning 

 3. Adressera DALI-modulen.

 4. Adressera DALI-enheterna.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.