Skip to main content
Skip table of contents

Ansluten användning av den smarta enkla Zigbee®-strömställaren

Konfiguration

Du kan använda den smarta Zigbee®-strömställaren med en trådlös brygga (550-00640) eller en gateway (552-00001) för att aktivera mer avancerade funktioner. Konfigurationen utförs med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen.

Förutsättningar

 • Du har installerat den trådlösa bryggan (550-00640) eller trådlösa gatewayen för Niko Home Control

 • Du har ett WiFi-nätverk med internetanslutning och den trådlösa gatewayen (552-00001) eller trådlösa bryggan (550-00640) är ansluten till ditt hemnätverk 

 • Du har registrerat Niko Home Control-installationen via mynikohomecontrol.niko.eu. Du kommer att behöva den mac-adress och det serienummer som anges på den anslutna kontrollenheten eller gatewayen. Se Installera gatewayen

 • Du gjorde något av följande:

  • Du installerade Niko Home-appen på din mobila enhet och är inloggad.

  • Du installerade Niko Home Control-programvaran på din dator (Windows eller Mac)

Ladda ner Niko Home Control-programmeringsprogramvaran:

Ladda ned Niko Home-appen från Google Play eller App store

Konfigurera

 • Konfigurera Niko Home Control-programmeringsprogramvaran

 • Konfigurera via Niko Home-appen

 • Konfigurera en smart enkel strömställare i en tredjepartsinstallation


Konfigurera Niko Home Control-programmeringsprogramvaran

Åtgärd

Ytterligare information

1

Du kan ansluta till din Niko Home Control-installation genom att:

  • Plugga in en UTP-kabel från din dator i en ledig port på routern som är kopplad till den smarta kontrollenheten eller gatewayen

  • Plugga in en UTP-kabel från din dator direkt in i WAN-porten på den smarta kontrollenheten eller gatewayen (om det inte finns någon router)

  •  Du kan också ansluta din dator via WiFi-gränssnittet

Se till attt datorn är på samma IP-nätverk som den smarta kontrollenheten eller gatewayen

2

Öppna Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 • Du kan bli ombedd att installera en programvaru-uppgradering för din Niko Home Control-installation. Kör denna uppgradering och vänta tills allt är klart

 • Uppgraderingen kan ta 5 till 20 minuter

 • Programvaru-uppgraderingar detekteras inte när man öppnar Niko Home Control-programmeringsprogramvaran om det saknas anslutning till Niko Home Control-installationen (offline-läge)

3

Välj något av följande alternativ:

  • Öppna ett befintligt Niko Home Control-projekt från din dator (se Opening a project)

  • Öppna en befintlig konfigurationsfil från den smarta kontrollenheten eller gatewayen

  • Skapa ett nytt projekt med de önskade våningsritningarna (se Create a project)


4

Öppna översiktsfönstret Skapa .


5
  1. I det högra knappfältet, gå till Lägg till kontroller och enheter.

  2. Välj något av följande alternativ:

   • Välj Rummet högst upp i rutan, eller

   • Klicka inuti ett Rum i översiktsfönstret Skapa för att indikera var du vill lägga till Zigbee® -enheten.

Rummetsomkrets kommer att vara fetmarkerad.

6
  1. I rutan Lägg till kontroller och enheter, gå till Smarta kontroller

  2. Välj den typ avZigbee® -enhet som du vill lägga till (Smarta Zigbee®-strömställare, smarta Zigbee®-dimmerkontroller ellerSmarta Zigbee®-motorkontroller)

  3. Välj önskad Zigbee®-enhet från listan (med eller utan LED-feedback).

 • Zigbee®-enheten kommer att visas som tre ikoner i det övre vänstra hörnet av det valda rummet: En kontrollikon, enenhetsikon (lampa) och en ikon för enkel åtgärd

 • Du kan redigera alla ikonnamnen: klicka på ikonen och ändra Namnfältet

 • Det går att dra Zigbee®-enheten till ett annat rum

 • Fältet Driftläge kan ställas in till (se även Adjusting the operating mode of a push button):

  • Kort tryckning: för att aktivera den enkla åtgärden eller rutinen genom en kort tryckning på tryckknappen.

  • Tryck och håll: för att aktivera den enkla åtgärden eller rutinen genom att tryckknappen hålls nere. Ställ in Tid (minst 1 sekund – högst 59 sekunder)

  • Tryckknappsläge: för att aktivera den enkla åtgärden eller rutinen så länge som du håller tryckknappen nertryckt.

 • FältetVäxla funktion kan ställas in på Avaktiverad (standard) eller Aktiverad. Se även Create menu - Condition

 • För mer detaljerad information, se Creating a control or a device

7

Ställ in Zigbee®-enhetens parametrar för en enkel åtgärdrutinlogik eller tidsschema.

 • Du kan ändra grafiken hos ikonen enkel åtgärd. Klicka på ikonen Visualiserad grafik och välj en ny. Denna ikon kommer också att visas i Niko Home-appen

 • För att ändra LED-feedbacksvisualisering för en Zigbee®-enhet med LED-feedback, gå till menyn Enkel åtgärd och rulla till fältet LED-feedback. Välj önskad status från listmenyn:

  • Normal: LED-feedback är PÅ när enheten är aktiv (standard)

  • Inverterad: LED-feedback är AV när enheten är aktiv

  • Alltid PÅ: LED-feedback är alltid PÅ

  • Alltid AV: LED-feedback är alltid AV

 • En Enkel åtgärd kan:

  • länkas till en specifik period efter vilken de enkla åtgärden stoppas. Bocka för valrutan och ställ in önskat timervärde.

  • bara visas på Niko Home-appen eller pekskärmen. Bocka för valrutan. Observera att de länkade kontrollerna kommer att plockas bort!

 • För mer detaljerad information, se Basic action / Routine / Condition, Create menu - Basic action, Create menu - Routine, Create menu - Condition eller Create menu - Time schedule

8

Parkoppla en Zigbee® -enhet med din Niko Home Control-installation och länka den till en adress.

  1. Öppna översiktsfönstret Adress och gå till Kontroller och enheter. Adresseringsstatus framhåller hur många enheter som redan är adresserade.

  2. Klicka på plustecknet för en kontrollikon för att lägga till den i listan i panelen.

  3. Följ förklaringarna i panelen Hur man installerar  för att parkoppla Zigbee® -enheten (se även bilderna under denna tabell).

 • Vid adressering av Zigbee® -enheterna, se till att nästa Zigbee®-enhet i tur att adresseras alltid är närmast en av de tidigare adresserade och strömsatta enheterna. Eventuella tomrum i ditt Zigbee® -nätverk kan åtgärdas genom att man lägger till ytterligare smarta uttag eller Zigbee®-enheter med 230-voltsdrift där så behövs. Se Zigbee®-nätverksprincipen

 • Adresseringen kan inte ske utan uppkoppling. Programmeringsprogramvaran måste vara ansluten till din Niko Home Control-installation

 • Kontrollera om Zigbee®-enheten är en smart Zigbee®-enhet (552-xxxxx)

 • Zigbee® -enheten får inte vara kopplad till ett annat Zigbee-® nätverk. Om så är fallet, återställ din enhet

 • Kontrollera att Zigbee®-enheten befinner sig inom räckvidden för den trådlösa gatewayen eller trådlösa bryggan.

 • Parkoppla bara till en Zigbee® -enhet åt gången

 • Tryck inte på omkopplingsknappen eller några andra knappar under konfigureringsproceduren

9

Upprepa stegen 4-8 för varje Zigbee® -enhet som du vill lägga till Niko Home Control-projektet. Varje enhet som har lagts till och fungerar korrekt uppvisar en gul pil bredvid ikonen för enheten.

10

När alla Zigbee® -enheter har adresserats, ladda upp dem till din Niko Home Control-installation.


Parkopplingssekvensen för den smarta enkla Zigbee®-strömställaren®

Starta parkopplingssekvensen för den smarta Zigbee®-strömställaren

Den smarta Zigbee®-strömställaren har parkopplats

Ställ in Niko Zigbee®-enheten till parkopplingsläge genom att trycka på strömställarknappen 3 gånger inom en period om 6 sekunder. De blå LED-lamporna blinkar i max. 5 minuter

Parkopplingsläge = LED-lampa blinkar 

Den enkla strömställaren har lagts till och fungerar ihop med Zigbee® -nätverket när de blå LED-lamporna lyser i 4 sekunder, varefter de stängs AV

Konfiguration av tryckknappstillägg till den smarta enkla Zigbee®-strömställaren
 • En smart enkel Zigbee®-strömställare har utbyggnadsterminaler som kan anslutas till en klassisk tryckknapp, t.ex. 170-x00xx.

 • Observera att du inte kan lägga till en LED-enhet på den klassiska tryckknappen när du använder den som en förlängning på Zigbee®-anslutna enheter.

 • För mer information om hur man lägger till ett tryckknappstillägg i Niko Home Control II v2.x programmeringsprogramvaran, se Creating a push button extension

 • När tryckknappstillägget har lagts till, tryck på knappen Ladda upp och följ de steg och meddelanden som visas i översiktsfönstret Ladda upp . Den nya konfigurationen är redo att användas efter att uppladdningen har slutförts med tillfredsställande resultat. För mer information, se Uploading


Konfigurera via Niko Home-appen

 • Återställ Niko Zigbee® -enheten om den redan är ansluten till ett annat nätverk innan du påbörjar en ny konfigureringssekvens, se Återställ läge

 • Idrifttagning med installationskod eller QR-kod kan göras om detta stöds av det utomstående Zigbee®-nätverket. Konsultera användarmanualen från tredje part. Installationskoden, MAC-adressen och QR-koden är tryckta på Zigbee®-kontrollen

Åtgärd

Ytterligare information

1

Öppna Niko Home-appen

 • När du öppnar Inställnings- eller Enhetsmenyn kanske du ombes utföra en systemuppgradering. Kör denna uppgradering och vänta tills allt är klart

 • Uppgraderingen kan ta 5 till 20 minuter

2

Gå till hamburgermenyn (≡) > Inställningar > Enheter > Strömställare

3
  1. Välj det rum där du vill installera Zigbee®-enheten

Eller

  1. Gå till Kontrollfliken för det rum som du väljer

  2. Klicka på (+) ikonen (Lägg till enhet)

  3. Välj typ av Zigbee® -enhet som du vill lägga till i Enhetsmenyn  (Strömställare, Belysning eller Jalusier och Markiser)


4
  1. Följ konfigureringsstegen som presenteras i Niko Home-appen.

  2. Lägg till Niko Zigbee® -enheten genom att trycka på strömställarknappen 3 gånger inom en period om 6 sekunder. Den blå LED-lampan blinkar i max. 5 minuter. (Se även bilderna under denna tabell)

 • Vid adressering av Zigbee® -enheterna, se till att nästa Zigbee®-enhet i tur att adresseras alltid är närmast en av de tidigare adresserade och strömsatta enheterna. Eventuella tomrum i ditt Zigbee® -nätverk kan åtgärdas genom att man lägger till ytterligare smarta uttag eller Zigbee®-enheter med 230-voltsdrift där så behövs. Se Zigbee®-nätverksprincipen

 • Kontrollera om Zigbee®-enheten är en smart Zigbee®-enhet (552-xxxxx)

 • Zigbee® -enheten får inte redan vara kopplade till ett annat Zigbee-® nätverk. Om så är fallet, återställ din enhet

 • Kontrollera att Zigbee®-enheten befinner sig inom räckvidden för den trådlösa gatewayen eller trådlösa bryggan.

 • Lägg bara till en Zigbee® -enhet åt gången

 • Tryck inte på omkopplingsknappen eller några andra knappar under konfigureringsproceduren

5

Zigbee-® enheten har lagts till och fungerar ihop med Zigbee-® nätverket när de blå LED-lamporna lyser i 4 sekunder, varefter de stängs AV igen

Den blå LED-lampan lyser inte i 4 sekunder om parkopplingen misslyckas. I så fall avaktiveras den blå LED-lampan efter 5 minuter och den vita LED-lampan kommer att visa status för utgången (PÅ = inbyggd kontakt stängd, AV = inbyggd kontakt öppen)

6

När Zigbee® -enheten detekteras visas ett meddelande i Niko Home-appen.

  1. Indikera ifall strömställaren är utrustad med LED-feedback eller inte.

  2. Tryck på Nästa


7

Strömställaren och dess belysning har lagts till och fungerar korrekt.

  1. Du kan döpa om kontrollenhetens och lampans ikoner och/eller ändra rum genom att trycka på deras ikon med en penna.

  2. Tryck på Nästa


8

Välj ifall annan smart Zigbee®-enhet styr samma lampa:

 • Ja, lägg till en till strömställare, eller

 • Nej, fortsätt installationen

 • Om du väljer Ja kommer proceduren att repeteras från steg 3

 • Nej betyder att konfigurationen har slutförts för det rummet. Bekräfta genom att klicka Klart. Du kan använda Zigbee®-enheten efter en lyckad uppladdning.

 • Beroende på installationsstorleken kan konfigurationsuppladdningen ta upp till två minuter

Parkopplingssekvensen för den smarta enkla Zigbee®-strömställaren®

Starta parkopplingssekvensen för den smarta Zigbee®-strömställaren

Den smarta Zigbee®-strömställaren har parkopplats

Ställ in Niko Zigbee®-enheten till parkopplingsläge genom att trycka på strömställarknappen 3 gånger inom en period om 6 sekunder. De blå LED-lamporna blinkar i max. 5 minuter

Parkopplingsläge = LED-lampa blinkar 

Den enkla strömställaren har lagts till och fungerar ihop med Zigbee® -nätverket när de blå LED-lamporna lyser i 4 sekunder, varefter de stängs AV

Konfiguration av en tilläggsströmställare

Följ samma steg som för den smarta Zigbee®-strömställaren


Konfigurera en smart enkel strömställare i en tredjepartsinstallation

I tillverkarens manual finns mer information om möjligheten att använda Zigbee® -enheter från tredjeparter i deras hemautomationsinstallationer. Nikos smarta Zigbee® -enheter beter sig i tredjepartsnätverk som hemautomationsenheter som stödjer de obligatoriska Zigbee® -klustren och -kommandona.

Tredjeparts Zigbee®-installationer som kräver privata kluster och/eller icke-nödvändiga kluster från deras nätverksenheter kanske inte är förenliga med den anslutna Niko Zigbee® -enheten. Se friskrivningsklausul på www.niko.eu/zigbee.

Nikos smarta Zigbee®-strömställare använder standard EZ-läget för parkoppling: tryck på omkopplingsknappen 3 gånger inom en period om 6 sekunder.

 • En lång tryckning på programmeringsknappen utlöserinte ett parkopplingsläge.

 • QR-kodskanning (installeringskod) stöds inte i Niko Home Control, men kan användas av tredjepartssystem

En smart Zigbee®-strömställare  i ett tredjeparts Zigbee® -nätverk kommer att använda sig av meshing-funktionen: Se Zigbee® nätverksprincip

Meshing-funktionen hos den smarta Zigbee®-strömställaren kommer bara att vara aktiv inom det Zigbee®-nätverk där den har konfigurerats (intra-nätverk). Meddelanden kommer därmed inte att ledas över olika Zigbee®-nätverk.

Observera att specifika Niko Home Control-funktioner kommer inte att aktiveras med Niko Zigbee®-enheter som är anslutna till en Zigbee® kontrollenhet/gateway från tredjepart.

Funktioner som bara finns i Niko Home Control-ekosystemet och därför inte är tillgängliga i tredjeparts Zigbee®-nätverk inkluderar:

 • Möjligheten att koppla ur kontrollenheten (och dess trådbundna tilläggsströmställare) för den smarta Zigbee®-strömställaren från den inbyggda kontakten och konfigurera den till en annan strömställare

 • Over-The-Air (OTA) programvaru-uppdatering

 • Konfigurering av LED-feedback: aktiverad, inaktiverad, inverterad

 • Fördefinierade åtgärder och rutiner från Niko Home Control

Ansluten användning

Se Connected single switch, Zigbee®, 10 A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.