Skip to main content
Skip table of contents

Saunier Duval

Čo vám Niko Home Control umožní?

Keď použijete Niko Home Control so svojím systémom Saunier Duval, môžete:


používať podporované pripojené systémy 

používať aplikáciu MiGo

používať aplikáciu MiGo Link

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (jedna zóna)

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (viaceré zóny)


skontrolovať vonkajšiu teplotu

vybrať vykurovací režim (doma, mimo domu)


vybrať režim prevádzky (leto, zima, ochrana proti zamrznutiu)


skontrolovať a zvýšiť teplotu ohrevu vody (*)


vybrať vykurovací režim (VYP, manuálne, harmonogram, mimo domu, turbo) (*)


(*) Funkcia turbo je k dispozícii len pre ohrev úžitkovej vody v domácnosti

Funkcie Saunier Duval sa automaticky zobrazia vo vašej aplikácii Niko Home a na dotykovej obrazovke po tom, ako aktivujete prepojenie medzi oboma systémami. Ak chcete ovládať funkcie Saunier Duval prostredníctvom jednotky Digital black, vyberte ovládacie prvky Saunier Duval pre vašu jednotku Digital black v aplikácii Niko Home. Tieto funkcie môžete takisto použiť v režimoch na ovládanie viacerých položiek súčasne po jednoduchom stlačení tlačidla.

 • Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od špecifických vlastností systému Saunier Duval.

 • Na upravovanie pokročilejších nastavení a konfigurácií môžete vždy použiť aplikáciu MiGo alebo MiGo Link.


Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Na nastavenie prepojenia medzi oboma systémami vám úplne postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet.


Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí obsahovať bezdrôtový smart hub alebo  connected controller.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť zaregistrovaná.

 • Musíte mať poruke svoju e-mailovú adresu a heslo od inštalácie Niko Home Control.

 • Ak chcete používať funkcie Saunier Duval v kombinácii s režimy Niko Home Control, tieto režimy musia byť naprogramované prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control potom, ako bude prepojenie aktivované.

Ak ste svoju inštaláciu Niko Home Control nezaregistrovali, prejdite na stránku  mynikohomecontrol.niko.eu.

Váš systém Saunier Duval musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí to byť Saunier Duval kotol/tepelné čerpadlo, ktoré má Saunier Duval  komunikačnú jednotku.

 • Musí obsahovať jeden z nasledujúcich termostatov:

  • termostat podporovaný aplikáciou MiGo

  • termostat podporovaný aplikáciou MiGo Link.

 • Musí obsahovať termostat MiGo.

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musíte mať sériové číslo komunikačnej jednotky poruke.

Sériové číslo nájdete na komunikačnej jednotke:

 • na zadnej strane alebo vnútornej strane jednotky pod čiarovým kódom,

 • v aplikácii MiGo alebo MiGo Link

Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Saunier Duval?

Ak chcete ovládať len svoj partnerský systém prostredníctvom aplikácie Niko Home, dotykovej obrazovky alebo jednotky Digital black, postačí, ak pripojenú službu aktivujete v programovacom softvéri Niko Home Control.

 1. Skontrolujte, či máte všetko pripravené (pozrite si vyššie uvedené body).

 2. Aktivujte pripojenú službu Saunier Duval cez ponuku informačného panela. Keď vykonáte tieto kroky, budete môcť ovládať svoj systém Saunier Duval prostredníctvom aplikácie Niko Home a dotykovej obrazovky. Ak chcete ovládať funkcie Saunier Duval prostredníctvom jednotky Digital black, vyberte ovládacie prvky Saunier Duval pre vašu jednotku Digital black v aplikácii Niko Home.
  Ak chcete systém Saunier Duval použiť ako súčasť konfigurácie (použiť systém v režimoch a/alebo podmienkach), postupujte podľa dodatočných pokynov uvedených nižšie.

 3. Pridajte jedno alebo obe z nasledujúcich zariadení:

  • bežné kúrenie Saunier Duval

  • bežný ohrev vody Saunier Duval

 4. Vytvorte požadované režimy a/alebo podmienky s pridaným zariadením alebo zariadeniami Saunier Duval.

 5. Adresujte zariadenia Saunier Duval.

 6. Nahrajte konfiguračný súbor do inštalácie.

Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Saunier Duval?

 1. Deaktivujte pripojenú službu Saunier Duval cez ponuku informačného panela.
  Ak ste systém Saunier Duval použili ako súčasť konfigurácie (použili ste systém v režimoch a/alebo podmienkach), postupujte podľa dodatočných pokynov uvedených nižšie.

 2. Odstráňte zariadenie na bežné kúrenie Saunier Duval a/alebo zariadenie na bežný ohrev vody Saunier Duval z pôdorysu.

 3. Nahrajte konfiguračný súbor do inštalácie.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Saunier Duval budú odstránené z aplikácie Niko Home, dotykovej obrazovky a jednotky Digital black.

 • Pri použití v rámci režimy Niko Home Control sa funkcie Saunier Duval nevykonajú.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.