Skip to main content
Skip table of contents

Bulex

Čo vám Niko Home Control umožní?

Keď použijete Niko Home Control so svojím systémom Bulex, môžete:


používať podporované pripojené systémy 

používať aplikáciu MiGo

používať aplikáciu MiGo Link

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (jedna zóna)

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (viaceré zóny)


skontrolovať vonkajšiu teplotu

vybrať vykurovací režim (doma, mimo domu)


vybrať režim prevádzky (leto, zima, ochrana proti zamrznutiu)


skontrolovať a zvýšiť teplotu ohrevu vody (*)


vybrať vykurovací režim (VYP, manuálne, harmonogram, mimo domu, turbo) (*)


(*) Funkcia turbo je k dispozícii len pre ohrev úžitkovej vody v domácnosti.

 

Funkcie Bulex sa automaticky zobrazia vo vašej aplikácii Niko Home a na dotykovej obrazovke po tom, ako aktivujete prepojenie medzi oboma systémami. Ak chcete ovládať funkcie Bulex prostredníctvom jednotky Digital black, vyberte ovládacie prvky Bulex pre vašu jednotku Digital black v aplikácii Niko Home. Tieto funkcie môžete takisto použiť v režimoch na ovládanie viacerých položiek súčasne po jednoduchom stlačení tlačidla.

 • Dostupné funkcie v rámci inštalácie Niko Home Control závisia od špecifických vlastností inštalácie systému Bulex.

 • Na upravovanie pokročilejších nastavení a konfigurácií môžete vždy použiť aplikáciu MiGo alebo MiGo Link.


Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Na nastavenie prepojenia medzi oboma systémami vám úplne postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet.


Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí obsahovať bezdrôtový smart hubalebo connected controller.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť zaregistrovaná.

 • Musíte mať poruke svoju e-mailovú adresu a heslo od inštalácie Niko Home Control.

 • Ak chcete využívať funkcie Bulex v kombinácii s režimy Niko Home Control, tieto režimy musia byť naprogramované prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control potom, ako bude prepojenie aktivované.

Ak ste svoju inštaláciu Niko Home Control nezaregistrovali, prejdite na stránku mynikohomecontrol.niko.eu.

Váš systém Bulex musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí to byť kotol/tepelné čerpadlo Bulex s komunikačnou jednotkou Bulex.

 • Musí obsahovať jeden z nasledujúcich termostatov:

  • termostat podporovaný aplikáciou MiGo

  • termostat podporovaný aplikáciou MiGo Link.

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musíte mať sériové číslo komunikačnej jednotky poruke.

Sériové číslo nájdete na komunikačnej jednotke:

 • na zadnej strane alebo vnútornej strane jednotky pod čiarovým kódom

 • v aplikácii MiGo alebo MiGo Link


Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Bulex?

Ak chcete ovládať len svoj partnerský systém prostredníctvom aplikácie Niko Home, dotykovej obrazovky alebo jednotky Digital black, postačí, ak pripojenú službu aktivujete v programovacom softvéri Niko Home Control.

 1. Skontrolujte, či máte všetko pripravené (pozrite si vyššie uvedené body).

 2. Aktivujte pripojenú službu Bulex cez ponuku informačného panela. Keď vykonáte tieto kroky, budete môcť ovládať svoj systém Bulex prostredníctvom aplikácie Niko Home a dotykovej obrazovky. Ak chcete ovládať funkcie Bulex prostredníctvom jednotky Digital black, vyberte ovládacie prvky Bulex pre vašu jednotku Digital black v aplikácii Niko Home.
  Ak chcete systém Bulex použiť ako súčasť konfigurácie (použiť systém v režimoch a/alebo podmienkach), postupujte podľa dodatočných pokynov uvedených nižšie.

 3. Pridajte jedno alebo obe z nasledujúcich zariadení:

  • bežné kúrenie Bulex

  • bežný ohrev vody Bulex

 4. Vytvorte požadované režimy a/alebo podmienky s pridaným zariadením alebo zariadeniami Bulex.

 5. Adresujte zariadenia Bulex.

 6. Nahrajte konfiguračný súbor do inštalácie.


Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Bulex?

 1. Deaktivujte pripojenú službu Bulex cez ponuku informačného panela.
  Ak ste systém Bulex použili ako súčasť konfigurácie (použili ste systém v režimoch a/alebo podmienkach), postupujte podľa dodatočných pokynov uvedených nižšie.

 2. Odstráňte zariadenie na bežné kúrenie Bulex a/alebo zariadenie na bežný ohrev vody Bulex z pôdorysu.

 3. Nahrajte konfiguračný súbor do inštalácie.


Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Bulex budú odstránené z aplikácie Niko Home, dotykovej obrazovky a jednotky Digital black.

 • Pri použití v rámci režimy Niko Home Control sa funkcie Bulex nevykonajú.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.