Skip to main content
Skip table of contents

Geconnecteerd gebruik van de geconnecteerde tweevoudige schakelaar, Zigbee®

Configuratie

Je kunt een geconnecteerde schakelaar, Zigbee® gebruiken met een draadloze bridge (550-00640) of slimme hub (552-00001) om over meer geavanceerde functies te beschikken. Configureren gebeurt met de Niko Home Control programmeersoftware of de Niko Home app.

Voorwaarden

Download de Niko Home Control programmeersoftware:

De Niko Home app downloaden via Google Play of de App store

Onboarden

 • Onboarden via de Niko Home Control programmeersoftware

 • Onboarden via de Niko Home app

 • Een geconnecteerde tweevoudige schakelaar configureren in een installatie van een ander merk


Onboarden via de Niko Home Control programmeersoftware

Actie

Bijkomende informatie

1

Je kan een verbinding creëren met je Niko Home Control installatie door:

  • Een UTP-kabel van je computer aan te sluiten op een vrije poort van de router die verbonden is met de connected controller of slimme hub

  • Een UTP-kabel van je computer rechtstreeks aan te sluiten op de WAN-aansluitpoort van de connected controller of slimme hub

  •  Je kan je computer ook verbinden via de wifi-interface

Zorg ervoor dat de computer hetzelfde IP-netwerk gebruikt als de connected controller of slimme hub

2

Open de Niko Home Control programmeersoftware.

 • Mogelijk wordt je gevraagd om de software van je Niko Home Control installatie bij te werken. Doe dit en wacht tot de software is bijgewerkt

 • Dit kan 5 tot 20 minuten duren

 • Software-upgrades worden niet gedetecteerd bij het openen van de Niko Home Control programmeersoftware als er geen verbinding is met de Niko Home Control installatie (offline modus)

3

Kies een van deze opties:

  • Open een bestaand Niko Home Control project van je pc (zie Opening a project)

  • Open een bestaand configuratiebestand van de connected controller of slimme hub

  • Creëer een nieuw project met de gewenste grondplannen (zie Create a project)


4

Open het overzichtsvenster Creëren.


5
  1. Ga in de rechterknoppenbalk naar Bedieningen en toestellen toevoegen.

  2. Kies een van deze opties:

   • Selecteer de Ruimte bovenaan in het venster, of

   • Klik in een Ruimte in het overzichtsvenster Creëren om aan te geven waar je het Zigbee® toestel wil toevoegen.

De omtrek van de ruimte wordt geaccentueerd.

6
  1. Ga in het venster Bedieningen en toestellen toevoegen naar Geconnecteerde bedieningen

  2. Selecteer het type Zigbee® toestel dat je wil toevoegen (Geconnecteerde schakelaars, Zigbee®, Geconnecteerde dimmers, Zigbee®, of Geconnecteerde motorbedieningen, Zigbee®)

  3. Selecteer het gewenste Zigbee® toestel uit de lijst (met of zonder feedbackled).

 • Het Zigbee® toestel verschijnt als drie icoontjes in de linkerbovenhoek van de geselecteerde ruimte: Een icoontje voor bedienen, een toestel-icoontje (lamp) en een icoontje voor basisactie

 • Je kan elke icoonnaam bewerken: klik op het icoon en verander het Naam-veld

 • Je kan het Zigbee® toestel naar een andere ruimte slepen

 • Het veld Bedieningswijze kan ingesteld worden op (zie ook Adjusting the operating mode of a push button):

  • Kort drukken: om de basisactie of routine te activeren door kort op de drukknop te drukken (standaard)

  • Lang drukken: om de basisactie of routine te activeren door langere tijd op de drukknop te drukken. Stel de Duur in (minimaal 1 seconde - maximaal 59 seconden)

  • Drukknopmodus: om de basisactie of routine te activeren zolang je op de drukknop drukt

 • Het veld Shiftfunctie kan ingesteld worden op Uitgeschakeld (standaard) of Ingeschakeld. Zie ook Create menu - Condition

 • Ga voor mee informatie naar Creating a control or a device

7

Stel de parameters van het Zigbee® toestel in voor een basisactieroutinevoorwaarde of tijdschema.

 • Je kan de weergave van het icoon voor de basisactie wijzigen. Klik op de Grafische voorstelling van het icoon en selecteer een nieuwe. Je zal dit icoontje ook in de Niko Home app zien

 • Om de visuele weergave van de feedbackled voor een Zigbee® toestel met feedbackled te veranderen moet je naar het menu Basisactie gaan en scrollen naar het veld Feedbackled. Selecteer de gewenste status uit een dropdownmenu:

  • Normaal: feedbackled is AAN wanneer het toestel actief is (standaard)

  • Geïnverteerd: feedbackled is UIT wanneer het toestel actief is

  • Altijd AAN: feedbackled is altijd AAN

  • Altijd UIT: feedbackled is altijd UIT

 • De Basisactie kan:

  • gelinkt worden aan een specifieke periode waarna de basisactie wordt gestopt. Vink het keuzevakje aan en stel de gewenste tijdwaarde in.

  • alleen in de Niko Home app of op het touchscreen getoond worden. Vink het keuzevakje aan. Merk op dat de gekoppelde bedieningen worden verwijderd!

 • Ga voor mee informatie naar Basic action / Routine / Condition, Create menu - Basic action, Create menu - Routine, Create menu - Condition of Create menu - Time schedule

8

Koppel een Zigbee® toestel aan je Niko Home Control installatie en koppel er een adres aan.

  1. Open het overzichtsvenster Adres  en ga naar Bedieningen en toestellen. De adresseerstatus geeft aan hoeveel toestellen er al geadresseerd zijn.

  2. Klik op het plusteken van een bedieningsicoon om het toe te voegen aan de lijst in het venster.

  3. Volg de stappen in het venster Hoe instellen  om het Zigbee® toestel te koppelen (zie ook de afbeeldingen onder deze tabel).

 • Zorg er bij het adresseren van Zigbee® toestellen altijd voor dat het volgende Zigbee® toestel dat je wil adresseren het toestel is dat zich het dichtst bevindt bij een van de vorige geadresseerde en ingeschakelde toestellen. Eventuele gaten in je Zigbee® netwerk kun je dichten door waar nodig extra geconnecteerde stopcontacten of Zigbee® toestellen met 230 V toe te voegen. Zie Zigbee®-netwerkprincipes

 • Adresseren kan niet offline. De programmeersoftware moet verbonden zijn met je Niko Home Control installatie

 • Kijk na of het Zigbee® toestel een geconnecteerd Zigbee® toestel is (552-xxxxx)

 • Het Zigbee® toestel mag niet verbonden zijn met een ander Zigbee® netwerk. Als dat wel het geval is, reset je toestel dan

 • Kijk na of het Zigbee® toestel zich binnen het bereik van de draadloze slimme hub of draadloze bridge bevindt

 • Koppel slechts één Zigbee® toestel per keer

 • Druk tijdens het onboarden niet op de schakelknop of andere knoppen

9

Herhaal stappen 4-8 voor elk Zigbee® toestel dat je aan het Niko Home Control project wil toevoegen. Voor elk toestel dat met succes werd toegevoegd en geadresseerd, verschijnt er een geel vinkje bij het icoontje.

10

Zodra je alle Zigbee® toestellen hebt geadresseerd, moet je ze uploaden naar je Niko Home Control Installatie.


Koppelen van een geconnecteerde tweevoudige schakelaar, Zigbee®

Start het koppelen van een geconnecteerde tweevoudige schakelaar, Zigbee®

De geconnecteerde schakelaar, Zigbee® is met succes gekoppeld

Zet het Niko Zigbee® toestel in koppelmodus door binnen de 6 seconden 3 keer op de schakelknop te drukken. De blauwe led zal max. 5 minuten gaan knipperen

Koppelmodus = leds knipperen

De tweevoudige schakelaar is met succes toegevoegd aan het Zigbee® netwerk als de blauwe led voor 4 seconden gaat branden en daarna uitgaat

Configuratie van drukknopextensies aan een geconnecteerde tweevoudige schakelaar Zigbee®
 • Een geconnecteerde tweevoudige schakelaar, Zigbee® heeft extensieklemmen die verbonden kunnen worden met een klassieke drukknop, bv. 170-x00xx.

 • Houd er rekening mee dat je geen ledverlichtingseenheid kunt toevoegen aan de klassieke drukknop wanneer je die gebruikt als een extensie van geconnecteerde Zigbee®-toestellen.

 • Ga voor meer informatie over het toevoegen van een drukknopextensie in de Niko Home Control II v2.x programmeersoftware naar Creating a push button extension

 • Zodra de drukknopextensie is toegevoegd, druk je op de Uploaden-knop en volg je de stappen en berichten in het overzichtsvenster Uploaden. De nieuwe configuratie is klaar voor gebruik zodra het uploaden met succes is afgerond. Ga voor meer informatie naar Uploading


Onboarden via de Niko Home App

 • Reset het Niko Zigbee® toestel als het al verbonden is met een ander netwerk, voor je een nieuwe onboardingprocedure opstart, zie Reset-modus

 • Inbedrijfstelling via de installatiecode of QR-code is mogelijk indien ondersteund door het Zigbee® netwerk van een ander merk. Raadpleeg de handleiding van het andere merk. De installatiecode, het MAC-adres en de QUR-code staan op de Zigbee® bediening

Actie

Bijkomende informatie

1

Open de Niko Home app

 • Wanneer je het menu Instellingen of Toestellen opent, wordt je mogelijk gevraagd om je systeem bij te werken. Doe dit en wacht tot het systeem is bijgewerkt

 • Dit kan 5 tot 20 minuten duren

2

Ga naar het hamburgermenu (=) > Instellingen > Toestellen > Schakelaars

3
  1. Selecteer de ruimte waarin je het Zigbee® toestel wil installeren

Of

  1. Ga naar de Tab Bedieningen van de Ruimte die je hebt gekozen

  2. Klik op het (+) teken (Toestel toevoegen)

  3. Selecteer het type Zigbee® toestel dat je wil toevoegen in het menu Toestellen  (Schakelaars, Verlichting of Rolluiken en zonweringen)


4
  1. Volg de onboardingstappen in de Niko Home app

  2. Voeg het Niko Zigbee® toestel toe door binnen de 6 seconden 3 keer op de schakelknop te drukken. De blauwe led zal max. 5 minuten knipperen (Zie ook de afbeeldingen onder deze tabel)

 • Zorg er bij het adresseren van Zigbee® toestellen altijd voor dat het volgende Zigbee® toestel dat je wil adresseren het toestel is dat zich het dichtst bevindt bij een van de vorige geadresseerde en ingeschakelde toestellen. Eventuele gaten in je Zigbee® netwerk kun je dichten door waar nodig extra geconnecteerde stopcontacten of Zigbee® toestellen met 230 V toe te voegen. Zie Zigbee®-netwerkprincipes

 • Kijk na of het Zigbee® toestel een geconnecteerd Zigbee® toestel is (552-xxxxx)

 • Het Zigbee® toestel mag niet verbonden zijn met een ander Zigbee® netwerk. Als dat wel het geval is, reset je toestel dan

 • Kijk na of het Zigbee® toestel zich binnen het bereik van de draadloze slimme hub of draadloze bridge bevindt

 • Koppel slechts één Zigbee® toestel per keer

 • Druk tijdens het onboarden niet op de schakelknop of andere knoppen

5

Het Zigbee® toestel is toegevoegd aan het Zigbee® netwerk als de blauwe led voor 4 seconden gaat branden en daarna uitgaat.

De blauwe led zal niet 4 seconden branden als het koppelen is mislukt. In dat geval zal de blauwe led na 5 minuten uitgeschakeld worden en zal de witte led de status van de uitgang weergeven (AAN = ingebouwd contact gesloten, UIT = ingebouwd contact open)

6

Wanneer het Zigbee® toestel wordt gedetecteerd, verschijnt er een bericht in de Niko Home app.

  1. Geef aan of de schakelaar een feedbackled heeft of niet

  2. Druk op Volgende


7

De schakelaar en lichten zijn toegevoegd.

  1. Je kan de icoontjes van de bediening en de lamp een andere naam geven en/of de ruimte wijzigen door op hun potloodicoon te drukken

  2. Druk op Volgende


8

Geef aan of andere geconnecteerde Zigbee® toestellen dezelfde lamp bedienen

 • Ja, voeg een andere schakelaar toe, of

 • Nee, ga voort met instellen

 • Als je Ja kiest, wordt de procedure herhaald vanaf stap 3

 • In het geval van Nee is de configuratie voor die ruimte afgerond. Bevestig door op Klaar te klikken. Je kan het Zigbee® toestel gebruiken zodra het uploaden is voltooid

 • Afhankelijk van de installatiegrootte kan het uploaden van de configuratie tot 2 minuten duren

Koppelen van een geconnecteerde tweevoudige schakelaar, Zigbee®

Start het koppelen van een geconnecteerde tweevoudige schakelaar, Zigbee®

De geconnecteerde schakelaar, Zigbee® is met succes gekoppeld

Zet het Niko Zigbee® toestel in koppelmodus door binnen de 6 seconden 3 keer op de schakelknop te drukken. De blauwe led zal max. 5 minuten gaan knipperen

Koppelmodus = leds knipperen

De tweevoudige schakelaar is met succes toegevoegd aan het Zigbee® netwerk als de blauwe led voor 4 seconden gaat branden en daarna uitgaat

Configuratie van een extensieschakelaar

Volg dezelfde stappen als voor het onboarden van de geconnecteerde schakelaar, Zigbee®


Een geconnecteerde tweevoudige schakelaar configureren in een installatie van een ander merk

Lees de handleiding van de fabrikant voor meer informatie over de mogelijkheden om Zigbee® toestellen van een ander merk in hun huisautomatiseringsinstallatie te gebruiken. Geconnecteerde Niko Zigbee® toestellen gedragen zich in netwerken van andere merken als toesteltypes voor huisautomatisering die de verplichte Zigbee® clusters en commando's ondersteunen.

Als Zigbee® systemen van andere merken private clusters en/of niet-verplichte clusters vereisen van hun netwerktoestellen, kan dit ertoe leiden dat het geconnecteerde Niko Zigbee® toestel niet compatibel is. Lees de disclaimer op www.niko.eu/zigbee.

De Niko geconnecteerde schakelaar, Zigbee® gebruikt de standaard EZ-modus voor het koppelen: druk binnen de 6 seconden 3 keer op de schakelknop.

 • Lang op de programmeerknop drukken zal de koppelmodus niet activeren.

 • Het scannen van een QR-code (installeercode) wordt niet ondersteund in Niko Home Control, maar kan mogelijk wel gebruikt worden in systemen van andere merken

Een geconnecteerde schakelaar, Zigbee® in een Zigbee® netwerk van een ander merk zal gebruikmaken van de mesh-capaciteit: Zie Zigbee®-netwerkprincipes

De mesh-capaciteit van de geconnecteerde schakelaar, Zigbee® zal enkel actief zijn binnen het Zigbee® netwerk waarin het geconfigureerd is (intra-netwerk). Berichten zullen dus niet verzonden worden tussen verschillende Zigbee® netwerken.

Merk op dat specifieke Niko Home Control functies niet beschikbaar zullen zijn wanneer Niko Zigbee® toestellen verbonden zijn met een Zigbee® controller/gateway van een ander merk.

Voorbeelden van functies die specifiek zijn voor het Niko Home Control ecosysteem en dus niet beschikbaar zijn in Zigbee® netwerken van andere merken zijn:

 • De mogelijkheid om de bediening (en aangesloten extensieschakelaars) van de geconnecteerde schakelaar, Zigbee® los te koppelen van het ingebouwde contact en aan een andere schakelaar toe te wijzen

 • Over-The-Air (OTA) firmware-updates

 • Configuratie van de feedbackled: ingeschakeld, uitgeschakeld, geïnverteerd

 • Voorgedefinieerde acties en routines van Niko Home Control

Geconnecteerd gebruik

Zie Connected double switch, Zigbee®, 2 x 10 A


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.