Skip to main content
Skip table of contents

Termostat

Med termostaten kan du regulere temperaturen i et rum. Du kan vælge mellem tre ugeprogrammer: to til opvarmningsfunktionen og et til kølefunktionen. Derudover kan du også vælge mellem fem faste temperaturindstillinger: DAG, NAT, ECO, KØLING og OFF. Disse forudkonfigurerede programmer og temperaturer kan ændres. Temperaturen kan også øges eller sænkes manuelt.


Dette kapitel vil guide dig gennem termostatens forskellige kontrolmuligheder.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.