Skip to main content
Skip table of contents

Eco-spare funktion

Det er muligt, at installatøren har programmeret en knap med et scenarie, der sætter termostaten i eco-spare funktion. Ugeprogrammerne og temperaturniveauerne er stadig de samme, men maksimumstemperaturen er begrænset til en forudkonfigureret eco-temperatur (18 °C).

Følgende skærm vises

Du kan deaktivere eco-spare funktionen med den samme knap, som installatøren har programmeret. Temperaturbegrænsningen vil blive annulleret, og eco-spare skærmen forsvinder.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.