Skip to main content
Skip table of contents

Startskærm

Tryk på en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Når displayet ikke er i brug, er lyset dæmpet for at reducere energiforbruget. Følgende skærm vises: Den øverste linje angiver den aktuelle temperatur i rummet med den ønskede temperatur derunder. Hvis den ønskede temperatur er højere end den aktuelle temperatur, vises følgende 

på skærmen: Varmen er tændt. Hvis du har valgt et køleprogram, vil den vise  
 køleinstallationen er aktiveret. I den nederste linje vises det aktive program eller den valgte temperatur. Hvis dette program eller temperaturniveau er tilsidesat midlertidigt, vises også et ur (se næste afsnit). Nederst til højre kan du se tiden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.