Skip to main content
Skip table of contents

Vælg et af de forudprogrammerede ugeprogrammer eller temperaturniveauer

De faste temperaturniveauer er forudprogrammeret som følger:

  

DAG

21°C

 

NAT

16°C


ECO

18°C

 

KØLE

24°C

 

SLUKKET

7°C


Ugeprogrammerne er forudprogrammerede som følger:


PROG1hverdag

06:00 => 08:00 DAG

08:00 => 16:00 NAT
16:00 => 18:00 ECO
18:00 => 22:00 DAG
22:00 => 06:00 NAT
weekend08:00 => 22:00 DAG
22:00 => 08:00 NAT
PROG2hverdag08:00 => 22:00  DAG
22:00 => 08:00 NAT
weekend16:00 => 19:00 KØLE
19:00 => 16:00 SLUKKET
PROG3hverdag16:00 => 19:00 KØLE
19:00 => 16:00 SLUKKET
weekend10:00 => 19:00 KØLE
19:00 => 10:00 SLUKKET

1. Berør om nødvendigt en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Startskærmen vises.

2. Tryk på den midterste knap for at åbne menuen med ugeprogrammer og temperaturniveauer.
Følgende skærm vises.

Installatøren vil vælge sprog under programmeringen af installationen. Du kan ikke ændre denne indstilling her.



3. Tryk på den øverste knap for at vælge det ønskede ugeprogram eller temperaturniveau.

4. Tryk på den midterste knap for at bekræfte dit valg.
Du vil automatisk gå tilbage til startskærmen, hvor det valgte ugeprogram og temperaturniveau også vises.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.